Publicerad 2017-09-13

Genomskinliga säckar på länets återvinningscentraler

Från hösten 2017 ska avfall som lämnas på våra återvinningscentraler i Jämtlands län vara packat i genomskinliga säckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Länets återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket avfall levereras i svarta eller färgade sopsäckar vilket ställer till en del problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat.

Men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, matavfall, förpackningar, färgburkar och oljefilter där det inte hör hemma. Därför ska det avfall som lämnas på återvinningscentralerna nu vara packat i genomskinliga sopsäckar.

- Vi får in alldeles för mycket osorterat avfall i färgade säckar. Som det är nu måste personalen fiska upp misstänkta säckar ur containern och öppna dem för att kunna se vad som är i dem. Eftersom personalen har en chans att se vad som finns i genomskinliga säckar blir det lättare att förebygga att avfall hamnar fel, säger Lars Wissing, enhetschef i Åre.

Kunder som har lagt avfall i färgade sopsäckar får under en övergångsperiod en uppmaning att till nästa gång i stället lägga avfallet i en genomskinlig säck. Eftersom vi informerat butiker som säljer säckar om övergången ska det i fortsättningen inte vara svårt att hitta genomskinliga sopsäckar.

Kravet på genomskinliga sopsäckar är ingenting vi är först med. De flesta kommuner i exempelvis Västerbottens och Västernorrlands län har infört detta med gott resultat.

Renhållningsansvariga i Jämtlands län kommuner

För ytterligare information:
Lars Wissing, enhetschef gata, renhållning Åre kommun. Tel: 0647-169 12
Oscar Aspman, enhetschef Renhållning Krokoms kommun. Tel: 0640-164 57

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-09-13

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen