Publicerad 2017-09-14

Med Boken som kompis ska lusten att läsa väckas - hos de som behöver det mest

Kulturrådet har gett Östersunds bibliotek 350 000 kr för projektet Boken som kompis. Projektets syfte är att ge familjehemsplacerade barn goda förutsättningar vad gäller läsning. Projektet sätter igång lördagen 16 september. Då träffas bibliotekarierna, familjehemsteamet samt familjerna för ett infomöte.

- Studier visar att familjehemsplacerade barn generellt har det svårare i skolan än andra barn. En av anledningarna är bristande läsförmåga. I detta projekt vill vi öka läsförmågan på ett lustfyllt snarare än prestationsinriktat sätt, säger Ingela Sjöberg, projektbibliotekarie.

I samarbete med kommunens familjehemsteam kommer biblioteket att erbjuda utbildningsträffar om läsning för familjehemmen och skicka ut bokpaket till drygt 10 barn under ett års tid. Bokpaketen skickas ut varannan månad.

I samband med utskicken ska en bibliotekarie göra hembesök och prata om läsning med barnen och familjehemmen. Bokpaketen är individuellt anpassade för att möta varje barns behov och intressen.

Projektet Boken som kompis är utformat av bibliotekarier på Östersunds bibliotek, men liknande projekt finns i flera kommuner runtom i Sverige.

För ytterligare information:

Ingela Sjöberg, projektbibliotekarie, Tel. 063-14 40 75

Marie Nygaard, bibliotekspedagog, 063-144045

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-09-15

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen