Publicerad 2017-10-02

Nu uppdateras bilden av Östersund

Östersund upplever just nu en positiv utveckling på många områden. Därför ska varumärket Östersund utvecklas med syfte att stärka och tydligare kommunicera Östersundsbilden till omvärlden. Ambitionen är att öka Östersunds attraktivitet för inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar.

Under hösten genomförs projektet Östersundsbilden som ska lägga grunden för ett förnyat arbete med varumärket Östersund. Vad står Östersund för idag? Vilken bild ska näringslivet och invånarna ge av staden?
Det är några av frågorna som ska besvaras genom satsningen som Östersunds kommun genomför i samverkan med Destination Östersund.-

- Östersund har haft en fantastisk utveckling det senaste decenniet och det är viktigt att profileringen av Östersund speglar den utvecklingen. Därför är det här arbetet angeläget, säger Eva Larsson, kommunikationschef på Östersunds kommun.

- Det lokala näringslivet, invånarna och besökarna är duktiga på att lyfta Östersund i sin kommunikation, och med den här satsningen hoppas vi kunna ge dem ännu bättre verktyg för hur vi tillsammans kan sprida Östersundsbilden. säger Anette Tandberg, VD för Destination Östersund.

Under oktober kommer intervjuer, workshops och undersökningar att arrangeras med representanter från näringsliv, föreningsliv, universitetet och kommunen i Östersund.

Dessutom kommer en enkel webbplats att finnas där Östersundarna kan ge sin bild av Östersund. Det som framkommer i processen ska fördjupas i en särskild arbetsgrupp som också den är speciellt utvald för sin kompetens och intresseområden. Som hjälp har Tendensor och Bright planet anlitats som processledare.

För mer information kontakta:

Eva Larsson, Kommunikationschef Östersunds kommun
063-14 31 05, 070-623 31 07

Sylvia Nord, Kommunikatör Östersunds kommun
073-275 54 75

Anette Tandberg, VD Destination Östersund
070-663 25 10

Jennie-Lie Wickström, Kommunikatör Destination Östersund
070-616 91 16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-03

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen