Publicerad 2017-12-21

Översyn av framtidens turism- och besöksnäring

Hur ska organisationen kring framtidens turism- och besöksnäring i Östersund se ut? Det ska nu utredas av Östersunds kommuns utvecklingsenhet tillsammans med Destination Östersund.

Trenden nationellt är att digitalisera mera, att synas och vara aktiv på webben och olika sociala medier. Det handlar också om att turistvärdar och så kallade Info points ska finnas på plats där besökare finns. istället för att besökarna ska samlas kring en turistbyrå. Det återstår nu att se hur behoven och funktionerna ska se ut i Östersund. Utvecklingsenheten har gjort en omvärldsanalys för att ta reda på hur andra kommuner och städer organiserar sig när det gäller turism.

- Turismbranschen är en av de största och snabbast växande branscherna i världen och bidrar till ökad sysselsättning, tillväxt, rekreation och fritid. Men det innebär också att det är en hård konkurrens om besökarna. Därför är det viktigt att Östersund sticker ut i konkurrensen, säger Per Johansson, Tillväxtchef på Östersunds kommun.

Anledningen till att den här utredningen sätts igång nu är att avtalet med Visit Östersund AB löper ut årsskiftet 2018-2019. Utredningen bör vara färdig under våren eller åtminstone i god tid innan en ny avtalsperiod ska upphandlas.

- Jag tänker att helhetsgreppet är viktigt när det gäller att skapa en effektiv organisation. Därför är det också viktigt med ett fortsatt samarbete med intressenter som Jämtland-Härjedalen turism, näringslivet och övriga kommuner i länet, menar Per Johansson.

- Visit Östersund har lång erfarenhet av besöksnäringen och vi har under en tid känt att befintligt avtal begränsat möjligheten att utveckla verksamheten framåt för att möta framtidens besökare. Därför ser vi fram mot att i samarbete med övriga parter hitta nya möjligheter att stärka Östersund som besöksstad, både i Sverige och världen, säger Martin Sahlberg, Styrelseordförande i Visit Östersund och Destination Östersund.

 

För ytterligare information, kontakta:
Per Johansson, Tillväxtchef Östersunds kommun. 063-14 36 64

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-12-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen