Publicerad 2018-02-01

Svar på insändaren: Varför säger Östersunds kommun nej till 80 nya jobb, som publicerades i Östersunds Posten 30 januari.

Östersunds kommun har inte sagt nej till 80 nya jobb

Sweco har på uppdrag av Migrationsverket ställt en fråga till bland annat Östersunds kommun om att bygga ett nytt så kallat förvar i Norrland. I förfrågan är det beskrivet att ”den nya förvarsutbyggnaden ska vara en långsiktig, permanent lösning i direkt anslutning till en stor flygplats”.

Sakkunniga tjänstemän, chefer och kommundirektör har diskuterat markfrågan. Det har alltså inte varit en enskild tjänsteman som behandlat den här förfrågan. Östersunds kommun har i dagsläget inte lämplig mark för detta ändamål därför har vi i dialog med Sweco hänvisat till privata aktörer. Det är också möjligt för markägare att själva kontakta Sweco direkt.

Östersunds kommun har med andra ord inte sagt nej till en etablering av ett förvar i östersundsområdet.


För mer information om pressmeddelandet kontakta:

Anders Wennerberg, Kommundirektör
anders.wennerberg@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2018-02-01

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen