Publicerad 2018-02-06

De akuta bristerna på Björkbacka är åtgärdade

Förenade Care har nu rättat till de brister på Björkbacka där Vård- och omsorgsförvaltningen krävt omedelbara åtgärder.

I förra veckan kunde Vård- och omsorgsförvaltningen berätta att en granskning av Björkbacka boende visade stora brister. Handläggare från förvaltningen gör nu täta besök på Björkbacka. Man träffar personal och gör avstämningar med olika ledningsfunktioner.

- Senast i går (måndags) var två av våra handläggare på plats på Björkbacka, berättar Börje Hoflin, chef för Vård- och omsorgsförvaltningens uppdragsenhet.

- De gick runt i huset och förvissade sig om att allt var okej, och de fick visat och förklarat av personal och ledning hur det fungerade. Vi kunde då konstatera att Förenade Care har åtgärdat de brister som skulle rättas till senast 2 februari, konstaterar Börje Hoflin.

De brister som krävt omgående rättelse är;

  • nyckelhantering för läkemedelsskåp
  • rutin för när personal ska kontakta sjuksköterska
  • avvikelsehantering
  • dokumentation
  • introduktionsutbildning med arbetsterapeut och fysioterapeut för ny personal
  • åtgärdsplan för samtliga brister (kom in till förvaltningen under förra veckan)

- Det är inte aktuellt med hävning av avtalet i dagsläget, förklarar Börje Hoflin. Under februari månad kommer vi att besöka Björkbacka kontinuerligt för att följa upp att de åtgärdar samtliga brister som vi har pekat på.

Under besöken kommer handläggarna att följa upp hur det går med alla punkter i åtgärdsplanen - alltifrån rutiner, avvikelserrapportering och utbildning av personalen till sociala aktiviteter och promenader för de boende. Handläggarna kommer löpande att prata både med personal, boende och anhöriga.

För mer information kontakta: Börje Hoflin, Uppdragsenheten, 070 – 67 34 508.

Sidan uppdaterad 2018-02-06

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen