Publicerad 2018-02-08

Kommunen går plus med 67 miljoner

Östersunds kommun redovisar ett positivt preliminärt resultat på 67 miljoner kronor. Det visar bokslutet för 2017.
– Det är glädjande att vi redovisar ett bra resultat för 2017. Dessutom sjunker sjukfrånvaron i samtliga förvaltningar, säger Annsofie Andersson (S)

- Eftersom vi i budget 2018 har kraftiga kostnadsreduceringar på verksamheten kommer vi nogsamt att följa deras ekonomi för att se att de ger önskad effekt. Om inte måste vi tidigt sätta in ytterligare åtgärder under 2018, säger Annsofie Andersson (S).

Totalt redovisar kommunens samtliga nämnder ett överskott med 39 miljoner kronor. De tre nämnderna som berör kommunens kärnverksamhet visar sammantaget på ett överskott om 0,4 mnkr. Socialnämnden går plus med 8,4 miljoner kronor. Nämnden har dock fortsatt höga kostnader för institutionsvård och familjehemsvård. Positivt är att kostnaderna för försörjningsstöd blev lägre än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämndens bokslut visar på ett resultat på -8,1 mnkr. Nämndens redovisade prognoser under året har inte gett indikationer på detta och ett arbete har inletts för att undvika detta 2018.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat på 0,1 mnkr i bokslut, vilket är något sämre än de lämnade prognoser under året. Anledningen till nämndens sjunkande resultat är att vårdkonsumtionen har ökat kraftigt under senare delen av året.

Bättre än det budgeterade resultatet

Kommunens totala resultat på 67 miljoner är 34 miljoner kronor bättre än det ursprungligt budgeterade resultatet som låg på 33 miljoner kronor.

Kommunen investerade totalt för 327 miljoner kronor under 2017. Det positiva resultatet genererar en hög självfinansieringsgrad av investeringarna som ger fortsatt låg skuldsättningsgrad för kommunen. En låg skuldsättningsgrad i utgångsläget är därför av stor vikt då kommunen planerar att göra stora investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden och membranfilter för vattenrening de närmaste åren., säger ekonomidirektör Unto Järvirova.

Årsredovisningen behandlas av Kommunstyrelsen den 12 april och av Kommunfullmäktige den 26 april.

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Wennerberg, Kommundirektör, Telefon: 0702-169 025

Unto Järvirova, Ekonomidirektör, Telefon: 072-523 10 40

AnnSofie Andersson, Kommunstyrelsens ordförande, Telefon: 070-598 32 35

Sidan uppdaterad 2018-02-08

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen