Hbtq

Östersunds kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att ge likvärdig service till alla. Vi ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter.

Närbild på glad person med regnbågsfärgat skägg som håller i en flagga där det står "Östersund Proud City"

En av kommunens medarbetare under Pridefestivalen i Östersund september 2017. Foto: Anneli Åsén

Hbtq är ett paraplybegrepp för homo­sexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Hbtq-personer är en utsatt grupp som löper stor risk för diskriminering, trakasserier, hot och våld. Diskrimineringen kan förekomma i många olika situationer. Det kan handla om att inte få chansen till ett jobb eller att bli nekad studieplats. Det kan handla om att bli trakasserad på sin arbetsplats eller på sin skola. Det kan handla om att bli särbehandlad inom hälso- och sjukvård.

Vi har utbildat våra medarbetare

Under 2016 och 2017 genomförde kommunen ett pilotprojekt där vi hbtq-certifierade fem av våra verksamheter genom RFSL. Kommunen vill fortsätta arbetet med normer och håller nu på att ta fram en egen modell för diplomering inom Hbtq- och normarbete för våra medarbetare.

Att hbtq-diplomera eller hbtq-certifiera vår verksamhet är ett sätt att säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Det är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra både arbetsmiljö och bemötande inom kommunen.

Följande verksamheter inom Östersunds kommun har hittills hbtq-certifierats:

  • Östersunds bibliotek
  • Elevhälsan
  • Storsjöskolan
  • Område HR
  • delar av Område kommunikation
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-21