Rörelse för alla - parasport

Östersunds storsatsar tillsammans med Åre för att bli en storregion för internationell vinter­para­sport. Vi har arenorna. Vi har erfarenheten. Och vi vill förbättra hälsan för ALLA.

Projektet Champa

Östersunds kommun ingår i Vinnovaprojektet Champa som Svenska Para­sport­förbundet leder under 2019 och 2020.

Östersunds kommun ingår i projektet för att utveckla Östersunds kommun som plats för para­sport och för parasportens utveckling nationellt och inter­nation­ellt. Vi är också med för att bidra till att skapa förutsättningar för att fler ska bli delaktiga i aktiviteter som främjar hälsa – särskilt barn och unga personer med funktionsnedsättning.

Champa Arena

Champa Arena handlar om tillgänglighet på Idrott- och träningsanläggningar för personer med funktions­nedsät­tning. Här är vi i Östersund för att göra ett av många test av anläggningar.

Delprojektet Champa Arena handlar om hur aktivitetsytor ska tillgängliggöras för personer med funktions­nedsättning genom att ta fram en certifierings­modell för tillgängliga aktivitetsytor/an­lägg­ningar. Certifieringsmodellen ska sedan testas och utvärderas i projektet. Fokus är på personer med intellektuell funktionsnedsättning, synsvaga och personer med rörelse­ned­sättning.

Läs om projektet Champa Arena

Accessibility View av kommunens anläggningar

Flera av kommunens anläggningar har genomgått en så kallad 360-gradersfotografering som gör att man kan få en virtuell rundtur på anläggningen redan innan man besöker den.

Virtuella rundturer på våra anläggningar

Champa Lots

Delprojektet Champa Lots handlar om att stärka delaktigheten vad gäller fysisk aktivitet för barn och unga med funktionsnedsättning genom att rekrytera och utbilda livsstilslotsar. Utbildningen för livsstilslotsarna ska formas, testas och utvärderas genom projektet. Ett kom­mu­nikations­verktyg ska tas fram för att underlätta möjligheten för personer med utvecklingsstörning att delta.

Läs om projektet Champa Lots

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-04-26