Teknisk handbok

Östersunds kommun tar just nu fram en teknisk handbok med admini­strativa och tekniska anvisningar för dem som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll av allmänna platser i kommunen.

Handboken ska vända sig till förvaltningar, konsulter och entre­pre­nörer som arbetar på uppdrag av Östersunds kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-29