Tillväxtplanen Mer Östersund

Mer [*] Östersund är namnet på vår plan för hållbar tillväxt för ett mer attraktivt Östersund 2014-2020. Östersunds framtid angår mig, dig och alla andra som bor, studerar och arbetar här. Vår utveckling har också betydelse för våra besökare.

Mer [*] Östersund är vår tillväxtidé och ledstjärna i tillväxtarbetet. Stjärnan [*] symboliserar det som Östersund behöver mer av för att vara ett hållbart och attraktivt samhälle idag och i framtiden.

Det är viktigt att Östersund är en plats där vi värnar om varandra och vår miljö. Det handlar om att skapa en attraktiv miljö där vi alla känner oss värdefulla. Där vi främjar mångfald, jämställd­het, hälsa och kreativitet – värden som får oss att trivas och vara stolta över Östersund.

Hur ser ditt Östersund ut 2020?

Oavsett vad du gör i din vardag är du betydelsefull för Östersunds utveckling. Du bidrar genom din sysselsättning som att till exempel gå i skolan, genom att arbeta på en förskola, driva eget företag eller vara drivande i någon av våra fantastiska föreningar.

Har du idéer kring vad Östersund behöver för att vara en hållbar och attraktiv plats att leva och verka i? Det finns flera sätt för dig att vara med och påverka:

Å hur går det då? Halvvägsutvärderingen ger svar

Vi har nu kommit mer än halvvägs och hur går det då? Jo, fler och fler väljer att flytta till Östersund och inte sedan 70-talet har Östersunds befolkning ökat i samma takt som nu.

Läs mer om halvvägsutvärderingens resultat och hur det går med Östersunds tillväxt

Rapporten ”Flyttmönster”

Enkätfabriken har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en undersökning om flyttmönster för att skapa en bild av vilka inflyttarna till Östersund är och varför de valt att flytta till just Östersund.

404 personer har deltagit i undersökningen. Intervjupersonerna är personer som flyttat till Östersund under de senaste fyra åren.

Ta del av rapporten "Flyttmönster"PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-07