Klarar du dig vid en kris?

Vi ska vara så pass förberedda att vi klarar oss en längre tid utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och infor­ma­tions­inhämtning.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta med­borgare att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som du är van vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Våra fem grundbehov

Människan behöver tillgodose sig vissa grundbehov för att fungera. Har vi inte tillgång till mat, sömn, trygghet, vatten och värme så ger det psykiska och fysiska effekter ganska snabbt.

Samhället är idag mycket känsligare för störningar än vad det var förr. Idag kan det räcka med ett oväder eller elavbrott för att det ska bli allvarliga problem med försörjningen för många.

Även hushållen är idag sämre rustade för störningar då många inte är förberedda på att klara sig på egen hand utan hjälp från samhällets funktioner. Att som förr ha ett lager av mat är idag ganska ovanligt, särskilt i storstäderna där man har nära till livsmedelsbutiker och annan infrastruktur. Likaså är möjligheten att ta vatten från egen brunn mycket sällsynt även utanför staden. Öppen spis eller kamin hittar man dock fortfarande i många villahushåll.

Sidan uppdaterad 2021-09-01