Klarar du dig vid en kris?

Vi ska vara så pass förberedda att vi klarar oss en längre tid utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och infor­ma­tions­inhämtning.

Krisberedskapsveckan

Kirsberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, anpassas till den pågående pandemin.
Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.
Vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar. Det är tillsammans som vi klarar det här.
Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta med­borgare att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som du är van vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.

Våra fem grundbehov

Människan behöver tillgodose sig vissa grundbehov för att fungera. Har vi inte tillgång till mat, sömn, trygghet, vatten och värme så ger det psykiska och fysiska effekter ganska snabbt.

Samhället är idag mycket känsligare för störningar än vad det var förr. Idag kan det räcka med ett oväder eller elavbrott för att det ska bli allvarliga problem med försörjningen för många.

Även hushållen är idag sämre rustade för störningar då många inte är förberedda på att klara sig på egen hand utan hjälp från samhällets funktioner. Att som förr ha ett lager av mat är idag ganska ovanligt, särskilt i storstäderna där man har nära till livsmedelsbutiker och annan infrastruktur. Likaså är möjligheten att ta vatten från egen brunn mycket sällsynt även utanför staden. Öppen spis eller kamin hittar man dock fortfarande i många villahushåll.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-25