Förberedelser i hemmet

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har gjort en film om hemmets krisberedskap. Filmen tar upp vad du ställs inför vid ett långvarigare strömavbrott och dina förberedelser innan.

Vad behöver jag ha hemma?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma.

Filmen "Om krisen kommer"

Filmen visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

El

Strömavbrott uppstår oftast vid stormar, åsknedslag eller som en konsekvens av andra extrema väderförhållanden. Vårt samhälle är känsligt för strömbortfall och det kan ta lång tid innan elen återställs. Förbered dig själv genom att lagra batterier och ljus i hemmet för minst tre dagars användning.

  • Ljus med öppen flamma ger värme och ljus men är en brandfara.
  • Manuella handvevade radios möjliggör mottagning av information via radio utan elektricitet.
  • Använd inte generatorer eller andra strömproducerande maskiner som är bränsledrivna inomhus. Det finns då risk för koldioxidförgiftning.
  • Använd inte ljus med öppen låga där det finns gaser. Risk för explosion.
  • Lagra batterier ljummet för att bibehålla den lagrade energin. Kyla påverkar batterier negativt.
  • Koppla ur all känslig elektronisk apparatur.
  • Lämna någon enstaka lampa påslagen, även om strömmen är borta, för att indikera när elen återställs.

Hygien

Tvättning

I en krissituation är det särskilt viktigt att tänka på hygienen. Smuts och dålig hygien är grogrund för smitta och sjukdomar. Förutom att du bör sköta din personliga hygien är det viktigt att du håller rent och vädrar hemma.

Även vid brist på vatten bör du tvätta ansiktet, händerna, underlivet, fötterna och armhålorna varje dag. Tvål och vatten är bäst, men behöver du hushålla med vattnet är tvättlapp och våtservetter ett bra alternativ. Försök att borsta tänderna minst en gång per dag, allra helst på kvällen. Tvätta håret åtminstone en gång i veckan.

Toalett

Om det är vattenavbrott så kan toaletten ändå användas, om det är tillåtet, genom att avföringen spolas ner med en hink vatten. Om toaletten inte går att använda som vanligt kan den ändå användas som ett ”torrdass” genom att en kraftig plastpåse eller sopsäck placeras i toalettstolen. Knyt igen efter toalettbesöket och förvara i dubbel sopsäck exempelvis på balkongen.

Förbandslåda

En förbandslåda med ett lämpligt innehåll bör finnas i alla hushåll. Det finns färdig­utrustade förbandslådor att köpa i handeln men det går även bra att själv komponera ett lämpligt innehåll.

Husapotek

I ett husapotek ska du ha sådant som du vet att du kan behöva till exempel huvud­värks­tabletter, nässpray, febertermometer med mera. Använder du receptbelagd viktig medicin ska du alltid försöka ha lite extra av den hemma.

Sidan uppdaterad 2021-07-27