Värme

Om elavbrottet inträffar på årets kalla månader så kommer temperaturen i hemmet att sjunka fort. Eftersom de flesta inte har en egen kamin eller liknande i hemmet behöver man därför hitta andra lösningar för att hålla värmen inomhus.

Behov

Människokroppen mår bäst av att hålla en konstant kroppstemperatur på 37°C. Om temperatur sjunker i kroppen kommer vi först att börja huttra, arbetsförmågan kommer att sänkas och vi kommer senare inte kunna ta hand om oss själva. Om temperaturen sjunker för lågt kommer till slut medvetslöshet och död att inträffa som följd.

Förebyggande

En god idé är att ha extra värmekällor i beredskap. Det finns små portabla kaminer som drivs med bland annat gas eller fotogen att köpa i handeln. De mer vanliga fotogenlyktorna med veke fungerar också bra. Glöm inte att skaffa en tillräcklig mängd bränsle att driva dessa med då även bränslebrist kan inträffa.

Tänk dock på att kolmonoxid eller koloxid är en färg- och luktfri gas och är mycket skadligt att andas och som bildas vid ofullständig förbränning. Ventilation är därför extra viktigt vid förbränning i slutna utrymmen! Vädra kort men rejält och ofta.

Använd ett specifikt rum att bo i om elavbrottet varar längre. Helst det rum som har södersol. Använd mattor eller filtar för att slippa gå på kalla golv och isolera otäta fönster. Du kan också överväga att skapa ett “tält” inne i rummet för att hålla värmen bättre och sov samlat så att ni värmer varandra. Dra även ner persienner och gardiner på kvällen för att förhindra värmestrålningen att försvinna ut genom fönstren. Värmeljus är en bra källa till värme men tänk på brandrisken!

Bra att ha hemma

  • Varma kläder
  • Sovsäck/filtar
  • Värmeljus/ficklampor
  • Gasol-/fotogenkamin eller fotogenlykta + bränsle
  • Brandsläckare/brandfilt
  • Ved (om du har eldstad)
Sidan uppdaterad 2021-07-27