Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlings­begrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Att förebygga vålds­bejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra det krävs ett bra och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Arbetet i Östersunds kommun

Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Östersunds kommuns plan för det arbetet syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommunens invånare är målgrupp.

Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå, Brottsförebyggande rådet, och inrättades den 1 januari 2018.

Centret ska samverka med relevanta nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-06