Utvecklingsplan Brunflo

i förgrunden en flicka som är ute i skogen med busig uppsyn. bredvid henne står en förälder med ytterligare ett barn på ryggen. I bakgrunden kommer tre familjemedlemmar till gåendes i skogen längs en stig. 

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som är intresserade av kultur, de som vill vara ute i naturen och för de som gillar sport.

Utvecklingsområden

  • Hur kan vi förenkla för dig som vill driva och utveckla företag samt starta nya företag
  • Underlätta för företag och privat­personer att bygga villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
  • Stärka Brunflo som ort för kultur, friluftsliv och sport
  • Utveckla centrum med mer attraktiva mötes­platser och workplaces
  • Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet
  • Se över möjligheterna att bygga gång- och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

Vad händer nu?

I september var det medborgardialog i Brunflo. Där möttes medborgare och representanter från kommunen för information och dialog kring vad som är viktigt för dem som bor eller arbetar i Brunflo.

Den 19 februari var det en ytterligare medborgardialog där medborgarna fick prioritera vad de tycker är viktigaste bland alla inkomna förslag.

Utifrån medborgarnas synpunkter kommer kommunen nu ta fram en en utvecklings­plan som ska fungera som ett styr­dokument för Brunflos utveckling. Politikerna ska fatta beslut om planen under våren 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-02-24