Utvecklingsplan Brunflo

i förgrunden en flicka som är ute i skogen med busig uppsyn. bredvid henne står en förälder med ytterligare ett barn på ryggen. I bakgrunden kommer tre familjemedlemmar till gåendes i skogen längs en stig. 

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som är intresserade av kultur, de som vill vara ute i naturen och för de som gillar sport.

Utvecklingsområden

  • Hur kan vi förenkla för dig som vill driva och utveckla företag samt starta nya företag
  • Underlätta för företag och privat­personer att bygga villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
  • Stärka Brunflo som ort för kultur, friluftsliv och sport
  • Utveckla centrum med mer attraktiva mötes­platser och workplaces
  • Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet
  • Se över möjligheterna att bygga gång- och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

Vad händer nu?

I september var det medborgardialog i Brunflo. Där möttes medborgare och representanter från kommunen för information och dialog kring vad som är viktigt för dem som bor eller arbetar i Brunflo.

Utifrån medborgarnas synpunkter kommer kommunen nu ta fram en en utvecklings­plan som ska fungera som ett styr­dokument för Brunflos utveckling. Politikerna ska fatta beslut om planen under våren 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-26