Utvecklingsplan Torvalla

En blå betongvägg, med en port som öppnar sig mot en typiskt skandinavisk skogsstig.

Du som bor, jobbar, driver företag, besöker eller bara brukar vara i Torvalla - under 2020 behöver vi din hjälp. För Torvalla ska utvecklas. Och för att utveckla Torvalla på ett klokt sätt behöver vi veta vad du tycker. Vad fungerar bra? Och vad kan bli ännu bättre?

Nu pågår ett arbete för att ta fram en så kallad utvecklingsplan för Torvalla. Planen ska förklara hur utvecklingen av Torvalla ska se ut och kommer gälla fram till år 2030.

Vad ska Torvalla vara för slags plats?

Planen ska utveckla dessa områden:

  • En meningsfull fritid - för såväl unga som äldre
  • Bostäder
  • Företagande och tillväxt
  • Kommersiell och offentlig service
  • Utomhusmiljöer och platser att mötas på
  • Ett Torvalla för alla

Hur ska det gå till?

Prata med de som ofta är i Torvalla

Under hösten 2020 sker samtal med olika personer i Torvalla för att få veta vad de som bor, jobbar eller vistas i Torvalla tycker. Till exempel om trygghet, näringslivsutveckling och frågor om kultur och fritid.

Prioritera bland insatser

Med samtalen som grund kommer kommunen ta fram en utvecklingsplan. Den ska innehålla förslag till förbättringar och berätta vilka aktiviteter som är prioriterade att genomföra.

Sedan är det dags för beslut!

Kommunens förtroendevalda beslutar därefter om de ska anta planen. När de har fattat sitt beslut ska utvecklingsplanen ligga till grund för hur kommunen, företag och andra organisationer tillsammans kan arbeta för att förbättra Torvalla.

Vid frågor, kontakta

Liselotte Halvarsson, projektledare på Östersunds kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-18