Lokaler för särskild röstmottagning

Röstmottagningen i dessa lokaler är främst avsedd för de som till vardags vistas här, samt för anhöriga och personal.

Kom ihåg röstkort samt id-handling, alternativt att du har någon annan med dig som kan styrka din identitet.

Öppettider för röstningslokalerna:

Brunflo

Löjtnantsgården

Tisdag 28 maj, klockan 13.00 - 14.00

Ängegården

Tisdag 28 maj, klockan 10.00 - 11.00

Fåker

Hemgården

Tisdag 28 maj, klockan 15.00 - 16.00

Lit

Häradsgården

Fredag 31 maj, klockan 10.00 - 11.00

Torvalla

Fältvägen

Onsdagen 29 maj, klockan 09.00 - 11.00

Skogsbruksvägen 131 och 133

Onsdag 29 maj, klockan 13.00 - 15.00

Centrum

Myran

Måndag 3 juni, klockan 15.00 - 16.00

Östersunds sjukhus

Onsdag 22 maj, klockan 09.00 - 12.00

Måndag 27 maj, klockan 09.00 - 12.00

Torsdag 30 maj, klockan 09.00 - 12.00

Tisdag 4 juni, klockan 13.00 - 16.00

Fredag 7 juni, klockan 09.00 - 12.00

Frösön

Bonden

Torsdag 23 maj, klockan 15.00 - 16.00

Brevbäraren

Torsdag 23 maj, klockan 10.00 - 11.00

Frösöstrand

Torsdag 23 maj, klockan 13.00 - 14.00

Rådmansgatan

Onsdag 22 maj, klockan 15.30 - 16.30

Västervik

Onsdag 22 maj, klockan 13.00 - 14.00

Körfältet

Solsången

Fredag 24 maj, klockan 15.00 - 16.00

Trossgränd äldreboende

Fredag 24 maj, klockan 13.00 - 14.00

Odensala

Brunkullan

Fredag 31 maj, klockan 15.00 - 16.00

Solliden

Mobacka

Onsdag 5 juni, klockan 15.00 - 16.00

Tallbacka

Onsdag 5 juni, klockan 13.00 - 1400

Östersund rehab centra

Måndag 3 juni, klockan 13.00 - 14.00

Sidan uppdaterad 2024-04-04