Coronainformation för företagare

Här kan du få information om vilket stöd du kan få från kommunen och tips på var du kan vända dig för mer information.

Östersunds kommun har gjort dessa åtgärder för att mildra coronautbrottets effekter för företag i kommunen

Östersunds kommun sätter in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem.

Skjuter upp debitering av avgifter

För att underlätta för företag, när så många har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset, har Östersunds kommun beslutat att skjuta upp debiteringar av avgifter till, i första läget, den 1 september.

De avgifter som skulle fakturerats till företag under perioden 18 mars till 31 augusti skjuts upp så att de i stället faktureras med betaldag tidigast 1 september.

De avgifter det handlar om är sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

Företag behöver inte göra något för att få uppskjuten betalning. Antingen kommer ingen faktura i närtid, eller så kommer det faktura med betalningsdag 1 september.

2020-03-17: Kommunen skjuter upp debitering av avgifterlänk till annan webbplats

Uteserveringar i Östersund får öppna i förtid

Östersunds kommun har tagit beslut om att bevilja markupplåtelse för uteserveringar för perioden 20 mars till 30 september. Detta i hopp om att underlätta för stadens restaurangägare.

2020-03-22: Klart att uteserveringar i Östersund får öppna i förtidlänk till annan webbplats

Två timmars fri parkering

Kommunen erbjuder från och med fredag den 20 mars till den 30 april, två timmars fri parkering i röd zon på de allmänna, kommunala p-platser utomhus i Östersunds centrum. Det är ett sätt för kommunen att underlätta för de lokala företagen i centrum, inom framför allt
handel, restaurang och café, som med anledning av coronaviruset tappat en stor del av sitt kundunderlag. Stortorget töms på snö för att frigöra ytterligare parkeringsplatser.

2020-03-19: Två timmars fri parkering i Östersunds centrum från den 20 marslänk till annan webbplats

Hit kan du vända dig för stöd

Regionens Näringslivs­support

Region Jämtland Härjedalen har startat upp Näringslivssupport för dig som är företagare i länet. De kan ge dig svar på frågor kring exempelvis permittering, försäkrings­frågor och uppskjutande om skatte­betalningar. Näringslivs­supporten är öppen mellan klockan 8.00 och 17.00 alla vardagar.

För support vid telefon: 073‑508 94 13

För support via mejl: naringslivssupport@regionjh.se

Näringslivskontoret

Om du behöver stöd så kan du kontakta kommunens näringslivs­kontor. Näringslivs­kontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa dig som företagare till rätt part i olika frågor.

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Vanliga frågor och svar – Näringsliv och arbete

Här får du som företagare svar på de vanligaste frågorna, mer information om vad vi kan erbjuda för hjälp och var du hittar mer information.

Allmänt

Jag har blivit varslad/uppsagd eller söker jobb av annan anledning, har ni några lediga jobb som jag kan söka?

Svar: Östersunds kommun planerar nu för en situation där vi under lång tid kommer att ha personal sjuk och frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter som:

 • Barnomsorg och skola; för att ge möjlighet för föräldrar att arbeta.
 • Omsorg om de med särskilda behov och de äldre; en verksamhet som pågår dygnet runt och som inte går att stänga.
 • Kök, vaktmästeri, städ, transporter med mera.

Vi behöver din hjälp. Lämna intresseanmälan till dessa jobb via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om "Du kommer behövas"öppnas i nytt fönster

Här kan du också söka jobb

Ordinarie lediga jobb som finns hos Östersunds kommun för tillfälletöppnas i nytt fönsterLediga jobb hos kommun, Region och näringsliv på Leva i Östersundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om företagande och näringsliv?

Svar: Då kan du kontakta kommunens näringslivskontor. Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivninglänk till annan webbplats

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Vart vänder jag mig för kontakt med kommunen vad gäller el, miljö, avfall med mera?

Vart kan jag hitta mer information som kan hjälpa mig och mina medarbetare i samband med corona?

Svar:

 • Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
  Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Krisinformation.selänk till annan webbplats
  Krisinformation från svenska myndigheter.
 • Regeringskanslietlänk till annan webbplats
  Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
  Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Företagarnalänk till annan webbplats
  Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
 • Verksamt.selänk till annan webbplats
  Verksamhet.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Ekonomiskt stöd

Jag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare för utökade låne- och garantimöjligheter?

Svar: Regeringen har presenterat åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

Lånegaranti
Regeringen föreslår att små och medelstora företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter ska få möjlighet till statlig lånegaranti.

Läs mer om lånegaranti på regeringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi
För att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Almi får också extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.

Läs mer om lånefonden på Almis webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredits låneram ökas och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

Läs mer på Svensk Exportkredit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exportkreditnämnden
Exportkreditnämndens har fått utökade kreditgarantier och med minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. En ny garanti för snabbare och säkrare betalning till svenska exportföretag införs också.

Läs mer på Exportkreditnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksbanken
Riksbanken meddelat att de lånar ut mer pengar till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

Läs mer i Riksbankens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror.

Du kan läsa mer om tillfällig rabatt på Regeringskansliets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av mat

Vad är det för regler som gäller för restaurang, café och bar?

Svar: Folkhälsomyndigheten har kommit med nya föreskrifter för restauranger, barer och caféer i hela landet på grund av coronaviruset, covid-19. Föreskrifterna började gälla den 25 mars 2020.

Det får inte förekomma trängsel mellan besökare i köer, vid bord eller bardiskar på restauranger, caféer och barer. Inte heller i skolmatsalar.För att minska smittspridningen får besökarna bara äta och dricka sittandes vid ett bord, eller ta med sig maten hem, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

Mer information om de nya reglerna finns på folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har också frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också kontakta Miljö och hälsa på Östersunds kommun med dina frågor: 063-14 30 00 knappval 3.

Mitt företag vill erbjuda hemleverans av mat. Vad ska vi tänka på?

Svar: Om ditt företag vill erbjuda hemleverans av mat är det viktigt att du skyddar livsmedlen och säkerställer säker hantering även under transporten. Här följer några punkter som ni livsmedelsföretagare behöver komma ihåg när det gäller just hemkörning:

• Maten ska vara packad eller omsluten på ett sätt så att den skyddas mot kontaminering (förorening).
• Ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Den får inte leda till att livsmedel transporteras i för hög eller för låg temperatur. Vid kortare transporter kan det för varm mat räcka med en värmeisolerande väska och för kall mat en isolerad låda med kylklamp.
• Livsmedelsverksamheten ska alltid kunna svara på frågor om matens innehåll. Du behöver särskilt säkerställa att du kan återge allergener korrekt till din kund.
• Ett företag som fraktar livsmedel kontinuerligt och organiserat är att betrakta som livsmedelsföretag och får inte lov att bedrivas utan att först ha anmält verksamheten till Miljö och hälsa

Hör av dig till oss på Miljö och hälsa om du vill komma igång med hemleverans på 063 14 30 00 knappval 3.

Personalfrågor

Vart vänder jag mig som företagare vid arbetsrättsliga frågor?

Svar: Vid arbetsrättsliga frågor kan du kontakta respektive medlemsorganisation.

Mer information om medlemsorganisationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid frågor om sjuklönekostnader, karensavdrag, vård av sjukt barn med mera?

Vad gäller vid tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter?

Svar: Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften.

Läs mer om förslaget på Regeringskansliet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag som företagare vill erbjuda min personal till kommunen, hur gör jag?

Svar: Östersunds kommun kan inte ta emot gruppanmälningar från företag som vill erbjuda sin personal. Be dina medarbetare att anmäla sitt intresse för att arbeta inom Östersunds kommun via vår e-tjänst.

Lämna intresseanmälan till dessa jobb via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om "Du kommer behövas"öppnas i nytt fönster

Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om relerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-30