Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Östersunds kommun anses vara ett byggföretag och därför ska omvänd skattskyldighet användas.

Fakturering av byggtjänster

Vid försäljning av byggtjänst till Östersunds kommun gäller reglerna om omvänd skatt­skyldighet, så kallad omvänd byggmoms. Det innebär att Östersunds kommun betraktas som ett byggföretag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster.

När en leverantör säljer byggrelaterade tjänster till Östersunds kommun gäller Skatteverkets regler om omvänd skattskyldighet vilket innebär att det är köparen, Östersunds kommun, som är skattskyldig för momsen för tjänsterna som levereras. För att säkerställa lagefterlevnad får en faktura för byggtjänster till Östersunds kommun inte innehålla moms.

Omvänd skattskyldighet gäller för:

  1. Tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning och som kan hänföras till: Mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare.
  2. Byggstädning.
  3. Uthyrning av arbetskraft för tjänsterna i punkt 1 och 2.

Dessa tjänster benämns hädanefter som ”byggtjänster”.

Undantag

Vissa tjänster med anknytning till byggsektorn klassificeras inte som tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning. Exempel på några sådana tjänster som således inte regleras av reglerna för omvänd skattskyldighet är:

  • Plantering och skötsel av grönytor
  • Fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
  • Arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
  • Uthyrning av byggmaskiner utan förare

Läs mer om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn hos Skatteverket.

Nya rutiner för fakturahantering

De nya momsskyldigheterna innebär att Östersunds kommun efter årsskiftet ställer andra krav på leverantörsfakturor för byggtjänster. Fakturor för byggtjänster får hädanefter

  • Inte innehålla moms
  • Ska innehålla kommunens momsregistreringsnummer SE212000252801 (VAT-nr).

Om fakturan innehåller både byggtjänst och material och materialet hör ihop med byggtjänsten, ska omvänd momsskyldighet tillämpas på både material och arbete.

Tjänster med olika skattskyldighet

Leverantörer får inte utfärda fakturor som innehåller både tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet (ej moms) och övriga tjänster (med moms). Leverantörerna ska i dessa fall utfärda två separata fakturor.

Felaktiga fakturor måste krediteras

Om Östersunds kommun får en felaktig faktura kommer kommunen begära både en kreditfaktura och en ny faktura. Vänligen tillse att samtliga fakturor som skickas är korrekta för att undvika merarbete å båda parters vägnar.

E-fakturor – pappersfakturor accepteras inte

Sedan 1 april 2019 är det lag och obligatoriskt att fakturera stat, regioner och kommuner via elektroniska fakturor (e-fakturor). Östersunds kommun accepterar inte pappersfakturor eller fakturabilagor via e-post ("pdf-fakturor").

Läs mer om e-fakturor

Sidan uppdaterad 2022-04-14