Försvarsmaktens etablering i Torråsen

Här kan du hitta aktuell information om Försvarsmaktens återetablering i Jämtland och Östersund.

Öst, syd, nord och väst. Med vårt geografiska läge betraktats Östersund som en utmärkt strategisk plats att förlägga försvarsresurser på och från slutet av 1600-talet till början av 2000-talet haft betydande militär aktivitet genom olika regementen och förband. Infanteri, artilleri, flyg och armens tekniska skola har varit en del av staden.

Idag, 20 år senare, tas nya initiativ att återetablera den militära närvaron i det så viktiga öst-västliga stråket mot Trondheim: nu vill Försvaret etablera ett regementsområde i Torråsen.

I december 2021 beslutade riksdagen att Försvarsmakten ska återetablera sig i Östersund genom bildandet av Västernorrlands regemente, med Jämtlands Fältjägarkår som detachement i Sollefteå och Östersund från och med 2022.

Provtagning i Torråsen

Från vecka 14 till vecka 16 kan det vara arbetsmaskiner i skidspåren i Torråsen, på grund av provtagning av marken.

Del av detaljplanearbetet för Torråsen

Provtagningen är en del av de utredningar som behövs som underlag för det detaljplanearbete som görs med anledning av Försvarsmaktens återetablering. Utredningarna är beställda av Fortifikationsverket och är standardutredningar för att undersöka markens beskaffenhet och eventuella föroreningar inför byggnation.


Utredningarna kommer att göras på kommunal mark och de kommer inte att påverka boende i form av buller eller annan olägenhet.

Sidan uppdaterad 2023-04-24