Bemanningsenheten

Bemanningsenheten anlitar vikarier till förskolan och till flera olika verksamheter inom vård och omsorg.

Är du intresserad av att vikariera kan du enkelt fylla i formulären som du hittar via länkarna här nedan:

Din intresseanmälan finns kvar i registret i tre månader. Har du inte blivit kontaktad under den tiden så får du fylla i en ny intresseanmälan om du önskar stå kvar i registret.

Välkommen att vikariera inom vård och omsorg

Bemanningsenheten rekryterar vikarier till;

 • kommunens särskilda boenden
 • verksamheter och boenden för personer med funktionsnedsättning
 • Hemtjänst natt
 • ledsagare
 • personlig assistans

Mer information om samtliga verksamheter du kan vikariera inom - och svar på vanliga frågor - hittar du här

Vilka särskilda boenden drivs av kommunen?

75 procent av alla särskilda boenden i Östersunds kommun drivs av kommunen.

Här presenteras samtliga särskilda boenden. I kontaktrutan till varje boende står det angivet om boendet drivs av någon privat utförare. Står det inget så drivs boendet av kommunen.

Bemanningsenheten rekryterar inte vikarier till alla verksamheter

Några verksamheter inom vård och omsorg sköter själva rekryteringen av vikarier, nämligen;

 • hemtjänst dag och kväll
 • boendestöd
 • vissa LSS-boenden

I intresseanmälan här ovanför kan du dock välja mellan alla verksamheter inom vård och omsorg. Din intresseanmälan går till den - eller till de verksamheter - som blir aktuella beroende på vad du kryssat i intresse för.

Välkommen att vikariera inom förskolan

Vår förskoleverksamhet som innefattar 50 förskolor i kommunens alla delar. Via bemanningsenheten kan du få vikariat på upp till två veckor.

I arbetet som förskolevikarie ingår att du;

 • presenterar dig för personal, barn och föräldrar
 • tar reda på vad som förväntas av dig under dagen
 • under dagen är aktiv och ser vad som behöver göras
 • har kläder efter verksamhet inne och ute
 • har mobilen på ljudlöst och inte använder den i onödan

Läs mer om förskoleverksamheten i Östersunds kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-03