Feriepraktik

Glad tjej i arbetskläder tar på sig hörselkåpor

Är du sugen på att skaffa dig nya erfarenheter och nya kontakter inom arbetslivet i sommar, och möjlighet att tjäna dina egna pengar? I så fall kan du som är folkbokförd i Östersunds kommun söka feriepraktik.

­Du som går i 1:an och 2:an på gymnasiet kan söka ferie­praktik. Du som går i årskurs 8 och 9 på grundskolan kan också söka men erbjuds enbart feriepraktik om det finns plats. De äldre grupp­erna är prioriterade. Du måste också vara folkbokförd i Östersunds kommun för att kunna söka.

Du kan söka feriepraktik under veckorna 8‑10, alltså mellan den 18 februari och den 10 mars 2019.

Läs igenom vilka praktik­områden vi erbjuder innan du gör din ansökan. Läs gärna övrig feriepraktiks­information också.

Din ansökan

Ansökningstiden har nu gått ut. De första erbjudandena om feriepraktik skickas ut via mejl under vecka 14.

Ni som inte får erbjudande om ferie­praktik i första urvalet står kvar som sökande inför urval två. Under vecka 18 kommer vi skicka ut mejl till er som får erbjudande om ferie­praktik i andra urvalet.

Ni som inte blir erbjuden någon ferie­praktik alls kommer att få infor­mation om det via mejl under vecka 19.

Perioder

Sommaren är indelad i tre perioder och du har praktik 5 timmar per dag under tre veckor, totalt 75 timmar. Du kan välja mellan följande perioder:

 • Period 1: 17 juni - 5 juli
 • Period 2: 8 juli - 26 juli
 • Period 3: 29 juli - 16 augusti

En del arbetarplatser har andra perioder.

Sök plats via vår ansökningssida

Du söker feriepraktik via vår ansökningssida från den 18 februari till och med den 10 mars. Ansökningsperioden är nu avslutad.

Mina sidor

När du skickat in din ansökan kommer ett lösenord skickas till din e-postadress. Med lösen­ordet och ditt personnummer (ååmmdd-xxxx) kan du logga in på Mina sidor där du hittar all information om din feriepraktikansökan . På Mina sidor kan du:

 • ändra dina kontakt­uppgifter (om du exempelvis fått ett nytt telefon­nummer). Det är jätteviktigt att vi har rätt uppgifter till dig!
 • hitta information om praktikplatsen och arbetsgivaren som du blivit tilldelad.

Gå till sidan Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Praktikområden

Det finns åtta olika praktikområden att välja mellan. Du kan välja hur många du vill. Efter att du gjort din ansökan så kan du logga in på Mina sidor och önska tre stycken specifika arbets­platser inom några av dina valda praktikområden.

OBS! Inga av dina val i ansökan rangordnas. Vi kommer endast kunna erbjuda dig en plats.

Barn och unga

Praktik där du är med i den pedagogiska verksamheten med barn, exempelvis på en förskola eller på ett fritidshem. Praktikuppgifterna kan vara lek eller olika aktiviteter med barnen och att hjälpa till vid måltider med mera.

 • Lovskola grundskola: Praktik där du hjälper till som elevassistent på grundskolan under lovskolan i ämnena matematik, engelska och svenska. Är du intresserad av praktik som elevassistent sök då till "Lovskola grundskola" som finns under praktik­område ”Barn och unga”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.

 • Tillståndsenheten: Har du fyllt 18 år och är intresserad av att ha feriepraktik på Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet, hittar du "Tillstånds­enheten" under praktikområde ”Barn och unga”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen. Praktikuppgift är att försöka köpa tobak i butiker utan att uppvisa legitimation, så kallat kontrollköp.

 • Konfirmationsledare: Är du utbildad konfirmationsledare och vill söka feriepraktik som det, söker du praktik till den kyrka du tillhör under praktikområde ”Barn och unga”. Din praktikuppgift är att vara konfirmationsledare.

 • Praktik med barn på Jamtli: Vill du praktisera med barn på Jamtli hittar du deras platser under praktikområde ”Barn och unga”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.

 • Praktik med barn på Teknikland: Vill du praktisera med barn på Teknikland hittar du deras platser under praktikområde ”Barn och unga”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen.

Café, butik och service

Praktik inom servicebranschen inom exempelvis butik, café och reception. Praktik­upp­gifter kan vara att hjälpa till med att packa upp varor, förbereda enklare fika/mat, diska, städa och möta kunder med mera.

Fastighetsskötsel och parkarbete

Praktik inom vaktmästeri och trädgårdsskötsel. Dina praktikuppgifter kan vara att hjälpa till med målning, städning, reparationer, rensa rabatter med mera.

Föreningar och fritid

Praktik där du hjälper till som ledare vid olika aktiviteter för barn och unga inom föreningar, sport eller annan social verksamhet.

 • Storsjöcupen: Vill du praktisera på Storsjöcupen hittar du deras platser under praktikområde ”Föreningar och fritid”. Du måste ha valt ”Östersund” som geografiskt område för att hitta arbetsplatsen. Dina praktikuppgifter kan exempelvis vara att plocka ur skolsalar och sätta upp tält inför Storsjöcupen, hjälpa till med servering och städa skolor under Storsjöcupen samt plocka ihop och städa efter att Storsjöcupen är slut.

Kultur

Praktik inom olika områden som har med kultur att göra. Du kan genom Kulturskolan delta i en orkester och uppträda runt om i kommunen, eller spela teater och sätta ihop en teaterföreställning som sedan framförs. Du kan också gestalta en tidsperiod genom rollspel och på så sätt förmedla historien till besökare på Jamtli. Du kan även vara museivärd på Östersunds stadsmuseum eller praktisera som husvärd (guide) på Flyg- och Lottamuséet och hjälpa besökarna med olika aktiviteter.

Lokalvård

Praktik inom städ där du hjälper till med att städa lokaler och andra miljöer samt att ställa föremål i ordning.

Sommarföretagarna

Vill du vara din egen chef, sätta ramarna för ditt eget jobb och gillar du utmaningar? Då är Sommarföretagare din chans! Som sommarföretagare får du stöd att komma igång, utveckla dina idéer och support att genomföra "din grej". Du kommer lära dig massor om företagsamhet och entreprenörskap på ett garanterat roligt sätt.

OBS! Du får ett startbidrag på 2000 kronor per person för att kunna starta upp ditt företag. Utöver startbidraget blir din lön vinsten som företaget genererar. Du får alltså ingen fast lön.

Läs mer om Sommarföretagarna på www.jgy.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård och omsorg

Praktik inom exempelvis hemtjänst och boenden inom vård- och omsorgsförvaltningen. Dina praktikuppgifter kan vara att ta promenader med de boende, läsa tidning för dem, hjälpa till vid måltider med mera.

När du skickat in din ansökan

Här hittar du information om vad som händer när du skickat in din ansökan.

Så fördelar vi praktikplatserna

Vi försöker tillgodose dina önskemål utifrån de val du gör i ansökan, men vi kan inte garantera att du får plats på den specifika arbetsplats du valt eller inom de praktik­områden du sökt.

Ju fler val du gör desto större chans har du att få en plats. Det viktigaste är ändå att du väljer något du är intresserad av och under de praktikperioder du är hemma.

Ändra din ansökan på Mina sidor

Du kan ändra dina val på Mina sidor så länge ansökningsperioden pågår. Men efter den 10 mars kan du bara se vad du sökt och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kolla om du fått någon plats på Mina sidor

I slutet av mars/början på april gör vi den stora matchningen av praktikplatser. Därefter kan du logga in på Mina Sidor för att se om du har fått en praktikplats. Om du har fått en plats kommer arbetsplatsens namn och kontaktuppgifter att stå där.

Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte fått någon plats

Har du inte fått något erbjudande i första matchningen/uttagningen står du kvar som sökande till andra matchningen/uttagningen som sker i slutet på april/början på maj.

Skulle du inte heller då få en plats i uttagningen kommer vi att meddela dig detta.

Tacka ja till din praktikplats

För att få behålla den erbjudna platsen måste du hämta ut ditt anställningsavtal i tid på Arbets­marknads­enheten på Kyrkgatan 47 i Östersund för att garantera din plats.

Du måste hämta anställningsavtalet senast det datum som står på erbjudandet. Om du inte hämtar det i tid blir du av med din plats.

Tacka nej till din praktikplats

Vill du tacka nej till din praktikplats gör du det via Mina sidor. Vet du redan tidigt att du inte vill ha platsen, tackar du Nej omgående via Mina Sidor eller hör av dig så fort som möjligt till oss på Arbetsmarknadsenheten 063-14 30 00. På så sätt kan vi ge platsen till någon annan.

Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! Tackar du nej till platsen kommer vi inte erbjuda dig någon annan plats heller. Vi erbjuder dig endast en praktikplats!

Utdrag ur belastningsregistret för dig som ska arbeta med barn

Du som ska arbeta med barn under din praktikperiod måste enligt lag visa ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren (din praktikplats) är skyldig att kolla att du har ut­drag­et med dig första praktikdagen (detta enligt Skollagen 2010:800).

I utdraget kommer det stå om du är dömd för något brott som gör att du är olämplig att arbeta med barn och unga.

I samband med att du hämtar ut ditt anställningsavtal får du fylla i en blankett som vi skickar till Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Du kommer sedan att få utdraget med posten. Utdraget tar du med dig och visar för din arbetsledare. Kuvertet får vara öppnat. Du kan behålla originalet och din handledare kan ta en kopia.

Under praktiken

Bra att känna till under din praktikperiod.

Försäkring under praktikperioden

Du är olycksfallsförsäkrad via Östersunds kommun. Försäkringen hjälper dig om du gör dig illa på din arbetsplats. Tänk på att vara rädd om personliga saker eftersom försäk­r­ingen inte täcker detta.

Olycksfallsförsäkring via Östersunds kommun

Om du blir sjuk

Blir du sjuk under din feriepraktik ska du sjukanmäla dig till din arbetsplats.

Har du en anställning som är kortare än en månad får du ingen sjukersättning om du blir sjuk under de första två veckorna på arbetsperioden.

Om du vill ha tjänstgöringsintyg efter praktik

Om du vill ha ett tjänstgörningsintyg från din feriepraktik, kontakta oss på Arbets­marknads­enheten så skickar vi ett till dig.

Din lön

Lönen är 65 kronor per timme på alla arbetsplatser. Enda undantaget är inom vård- och barnomsorg där timlönen är 70 kronor.

Din lön betalas ut den 25:e

Vi betalar ut din lön den 25:e, månaden efter att din feriepraktik avslutats. Avslutar du din praktik tidigt i månaden, kan du få lönen redan samma månad.

Du kan inte få din lön (eller delar av den) utbetald i förskott.

Det är viktigt att din arbetsgivare skickar tjänstgörningsrapporten till Löne- och pensionsservice i tid för att du ska få din lön så snabbt som möjligt. Påminn gärna din handledare att skicka in tjänstgörningsrapporten sista dagen du är på din praktik.

Lämna anmälan om bankkonto

Om det är din första feriepraktik hos Östersunds kommun ska du fylla i blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”. Blanketten får du när du hämtar ut ditt anställningsavtal hos Arbetsmarknadsenheten.

Du fyller i blanketten och lämnar in den till något av Nordeas kontor. Har du konto hos Nordea behöver du inte fylla i blanketten. Det är Nordea som sköter Östersunds kommuns löneutbetalningar. Din lön kommer då direkt in på ditt konto utan kostnad, oavsett vilken bank du har konto i.

Om du inte fyller i blanketten med kontouppgifter kommer din lön istället på en utbetalningsavi. Då får du betala en avgift för att kvittera ut pengarna.

Du som redan haft feriepraktik på Östersunds kommun behöver inte fylla i blanketten om du fortfarande har samma konto som tidigare.

Fyll i blankett om skattebefrielse

Om du har en totalinkomst som är mindre än 19 670 kronor (2019) under året kommer du att få fylla i en blankett som gör att du slipper betala skatt för de pengar du tjänar. Blanketten får du av Arbetsmarknadsenheten när du hämtar ut ditt anställningsavtal.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-13