Porträtt: MST-terapeut

Monica Löfstrand

Monica Löfstrand

Jobbar som: MST-terapeut. Multisystemisk Terapi (MST) arbetar med ungdomar mellan 12-17 år med allvarliga beteendeproblem som exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblematik, aggressivitet. MST är ett intensivt familj- och samhällsbaserat behandlingsprogram som fokuserar behandlingen på hela den miljö där ungdomarna befinner sig, deras hem och familjer, skolan och dess personal, närområdet och kompisar.

I mitt jobb gör jag bland annat: Jag har möten/träffar, oftast i familjens hem. Det är även en hel del träffar med skolpersonal och andra viktiga nyckelpersoner. Jag har beredskap var fjärde vecka då familjerna som har MST ska kunna nå oss dygnet runt. Varje vecka har vi också handledning.

Har jobbat inom kommunen sedan: 2001

Vägen till mitt nuvarande jobb: Jag tog socionomexamen -94. Därefter arbetade jag en period på Frösö behandlingshem innan jag började som socialsekreterare inom Bräcke kommun. Där blev jag kvar i sex år, varav ett år som LSS-handläggare. Mellan 2001-2007 arbetade jag som socialsekreterare på avdelningen barn och unga Östersunds kommun och från 2007 och framåt är jag i min nuvarande tjänst.

Roligast med mitt jobb är: Att få möta familjer och tillsammans med dem och deras nätverk tillsammans arbeta för en förändring till det bättre.

Största utmaningen med mitt jobb är: Ett komplext arbete där det inte finns några givna och enkla lösningar.

Så här hoppas jag att Östersundarna märker av mitt jobb: Att de familjer som är eller har varit aktuella för en MST-insats känner att de har fått det stöd och de verktyg som de har varit i behov av, och att de efter insatsen har en mer fungerande familjesituation.

Detta får mig att trivas på jobbet: Att jag har ett utvecklande och stimulerande jobb!! Viktigt också att ingå i en arbetsgrupp som har ett tillåtande och positivt klimat!

Mina intressen: Umgås med nära och kära, träning och resa.

Bor: Odensala

Familj: Man och två döttrar

Detta gör jag helst en ledig dag: Då finns det inga måsten eller tider att passa. Jag börjar gärna med ett lugnt löppass i skogen för att sedan fixa hemma. Efter det blir det något gott att äta och avslutar gärna med att se en film tillsammans med familjen.

 

Sidan uppdaterad 2017-11-30