Årets by

För att visa sin uppskattning av det utvecklingsarbete av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, delar Östersunds kommun årligen ut utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel.

Glad pojke springer och skrattar på liten väg som kantas av färgglada höstlov. I bakgrunden skymtar röda hus.

Utmärkelsen ska gå till en förening i en viss bygd eller i en viss stadsdel inom Östersunds kommun som utmärkt sig vad gäller utvecklingsarbete.

Hur går det till?

Östersunds kommun delar varje höst ut utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel till en förening i en viss bygd eller i en viss stadsdel inom kommunen som utmärkt sig vad gäller utvecklings­arbete.

För att kunna få utmärkelsen gäller följande:

  • Föreningen ska på ett varaktigt sätt höjt sin bygds eller stadsdels värde genom att på något sätt ha utvecklat till exempel boende, arbetstillfällen, service, sammanhållning, återinflyttning eller fritidsaktiviteter eller annan form av utveckling som är till gagn för kommunens invånare.
  • Enbart en förening med stadgar, styrelse och årsmöten kan få utmärkelsen.
  • Priset till Årets Bygd/Stadsdel är 25.000 kronor samt ett diplom, och ska användas till ett sådant ändamål som gagnar byns eller stadsdelens alla invånare, för bygdens eller stadsdelens utveckling.
  • Utvecklingsutskottet är jury för utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel.
  • Juryn ska ta speciell hänsyn till små föreningar som gjort en förhållandevis stor insats, med små resurser. Samt särskild vikt ska läggas på sammanhållning och samarbete inom byn/stadsdelen/föreningen.
  • Skicka in nominering till Årets by/bygd/stadsdel senast 4 november 2022.
    OBS! Årets nominering är avslutad.
  • Samma by/stadsdel/förening ska inte kunna få priset två gånger under en femårsperiod.
  • Priset delas ut på Kommunfullmäktige.

Nominera till årets by/bygd/stadsdel


Årets by 2021 - Tandsbyn

Motivering

Tandsbyn är byn som ligger trivsamt mellan sjöarna Lockne och Näkten.
Här finns bland annat Tandsbyns bygdegård som ser till så att det händer saker på orten och att bygdegården blir en naturlig samlingspunkt.

Bygdegården arbetar aktivt med att söka bidrag för att kunna hålla gården i gott skick och därmed kunna erbjuda allt från bingo, rock-kvällar, julmarknader, garageloppisar samt stickoch handarbetscafé.

Här finns ett aktivt föreningsliv som arrangerar allt från roliga barnaktiviteter till seriespel inom fotboll och tävlingar i löpning, skidor och cykel.

Tandsbyn har ett starkt näringsliv med många företag som arbetar och utvecklar bygden för framtiden.

Årets By 2020 Kyrkås

Motivering

Kyrkås, den gemytliga byn med flera föreningar som samverkar, och där hembygdsföreningen är ett nav. I byn har man utvecklat besöksanledningar och event kring byns historia - sommartid ordnar man servering och midsommarfirande på tunet vid den gamla kyrkan och hembygdsgården.

Skytteföreningen är en aktiv ungdomsförening med många aktiviteter, med duktiga ungdomar som hävdar sig även nationellt.

Nyligen öppnades en kulturbyggnad för allmänheten som drivs i privat regi.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-04-05