Årets by

För att visa sin uppskattning av det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna/stadsdelarna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, delar Östersunds kommun årligen ut utmärkelsen Årets By/Bygd/Stadsdel.

Utmärkelsen ska gå till en förening i en viss bygd eller i en viss stadsdel inom Östersunds kommun som utmärkt sig vad gäller utvecklingsarbete.

Hur går det till?

  • Östersunds kommun delar varje höst ut utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel till en förening i en viss bygd eller i en viss stadsdel inom kommunen som utmärkt sig vad gäller utvecklingsarbete.
  • För att kunna få utmärkelsen ska föreningen på ett varaktigt sätt höjt sin bygds eller stadsdels värde genom att på något sätt ha utvecklat till exempel boende, arbetstillfällen, service, sammanhållning, återinflyttning eller fritidsaktiviteter eller annan form av utveckling som är till gagn för kommunens invånare.
  • Enbart en förening med stadgar, styrelse och årsmöten kan få utmärkelsen.
  • Priset till Årets Bygd/Stadsdel är 25.000 kronor samt ett diplom, och ska användas till ett sådant ändamål som gagnar byns eller stadsdelens alla invånare, för bygdens eller stadsdelens utveckling.
  • Utvecklingsutskottet är jury för utmärkelsen Årets by/bygd/stadsdel.
  • Juryn ska ta speciell hänsyn till små föreningar som gjort en förhållandevis stor insats, med små resurser. Samt särskild vikt ska läggas på sammanhållning och samarbete inom byn/stadsdelen/föreningen.
  • Nomineringar till Årets by/bygd/stadsdel ska vara Näringslivskontoret tillhanda senast 8 november.
  • Samma by/stadsdel/förening ska inte kunna få priset två gånger under en femårsperiod.
  • Priset delas ut på Kommunfullmäktige.

Nominera


När du skickar in dina personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Personuppgiftsansvarig myndighet:
Kommunfullmäktige
Östersunds kommun
831 82 Östersund

Sidan uppdaterad 2017-10-18