Bidrag och stöd vid landsbygdsutveckling

Här hittar du information om vilka stöd och bidrag det finns att söka för att utveckla landsbygden. Stöden ska bidra till sysselsättning, tillväxt och företagande. Lokalt engagemang i landsbygdens utveckling är också av stor vikt.

Leader Sjö, skog och fjäll

Har du en projektidé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Leader Sjö, skog och fjäll. Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer i samhället och på lokala initiativ, och är en del av EU:s utvecklingsarbete.

Leader Sjö, skog och fjäll har fyra insatsområden:

Projektet ska passa in i något av insatsområdena. Det behöver även uppfylla grundvillkoren för leaderprojekt.

Ansök om projektstöd inom lokalt ledd utveckling - www.sjoskogfjall.se

Leader Sjö, Skog & Fjäll finansieras av EU, kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund samt Region Jämtland Härjedalen.

Övriga bidrag och stöd

Sidan uppdaterad 2022-10-31