Bidrag och stöd vid landsbygdsutveckling

Här hittar du information om vilka stöd och bidrag det finns att söka för att utveckla landsbygden. Stöden ska bidra till sysselsättning, tillväxt och företagande. Lokalt engagemang i landsbygdens utveckling är också av stor vikt.

LEADER Grogrund

Leader Grogrund är en ideell förening som ger näring till goda idéer så att de kan växa sig starka och bärkraftiga. Har du idéer som utvecklar platser i Östersunds, Bergs, Härjedalens, Krokoms eller Åre kommuner?

Hos Leader Grogrund kan företag, föreningar och organisationer söka pengar till nytänkande projekt där samverkan, lokal förankring och engagemang står i centrum.

Leader Grogrund finansieras av:

  • EU
  • kommunerna i Östersund, Berg, Härjedalen, Krokom och Åre
  • Region Jämtland Härjedalen

Mer info om Leader Grogrund

Övriga bidrag och stöd

Sidan uppdaterad 2024-02-28