Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt

Nu är Östersunds kommuns nya näringslivsstrategi för hållbar tillväxt antagen! Strategin ska bidra till att skapa bra förutsättningar för människor och företag som bor och verkar i Östersund. Den ska också bidra till att attrahera nya invånare, företag och etableringar till kommunen.

Näringslivsstrategin ersätter Tillväxtplanen Mer Östersund. 60 olika representanter har deltagit i arbetet med att ta fram den nya strategin.

Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026 Pdf, 443.3 kB.

Bakgrundsrapport till näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026 Pdf, 626.6 kB.

Sidan uppdaterad 2022-04-05