Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt

Mer [*] Östersund är namnet på vår plan för hållbar tillväxt för ett mer attraktivt Östersund 2014–2020. Arbetet med en ny strategi är igång. Östersunds kommun har beslutat att skriva fram en Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt som ska ersätta Mer Östersund.

Östersunds framtid angår mig, dig och alla andra som bor, studerar och arbetar här. Vår utveckling har också betydelse för våra besökare. Mer [*] Östersund är vår tillväxtidé och ledstjärna i tillväxtarbetet. Stjärnan [*] symboliserar det som Östersund behöver mer av för att vara ett hållbart och attraktivt samhälle idag och i framtiden.

Det är viktigt att Östersund är en plats där vi värnar om varandra och vår miljö. Det handlar om att skapa en attraktiv miljö där vi alla känner oss värdefulla. Där vi främjar mångfald, jämställdhet, hälsa och kreativitet – värden som får oss att trivas och vara stolta över Östersund.

Arbetet med Östersunds nya näringslivsstrategi är igång!

Nu är det dags att ta fram en ny Näringslivsstrategi för Östersunds kommun. Strategin ska visa vägen för det tillväxt- och näringslivsskapande arbetet i Östersund. Strategin ska ersätta den tillväxtplan vi har idag Tillväxtplan Mer Östersund som gäller till och med 2020.

Remissutgåva av näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026 Pdf, 394.2 kB.

Vad händer nu?

  • Strategin är på remiss till och med sista mars 2021.
  • Förslaget på en ny näringslivsstrategi skickades ut på remiss i februari 2021. I september 2021 ska den nya strategin vara klar och godkänd av kommunfullmäktige.
  • Den nya strategin ska också koppla till den kommande Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Rapporten ”Flyttmönster”

Enkätfabriken har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en undersökning om flyttmönster för att skapa en bild av vilka inflyttarna till Östersund är och varför de valt att flytta till just Östersund.

404 personer har deltagit i undersökningen. Intervjupersonerna är personer som flyttat till Östersund under de senaste fyra åren.

Ta del av rapporten "Flyttmönster" Pdf, 819.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ser ditt Östersund ut?

Oavsett vad du gör i din vardag är du betydelsefull för Östersunds utveckling. Du bidrar genom din sysselsättning som att till exempel gå i skolan, genom att arbeta på en förskola, driva eget företag eller vara drivande i någon av våra fantastiska föreningar.

Har du idéer kring vad Östersund behöver för att vara en hållbar och attraktiv plats att leva och verka i? Det finns flera sätt för dig att vara med och påverka:

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-08