Cirkulär omställning för hållbar tillväxt

Östersunds kommun har beviljats pengar till en förstudie om cirkulär omställning för hållbar tillväxt. Cirkulär omställning är en av flera sätt att bidra till målet om att bli fossilfria 2030. Genom förstudien undersöker vi näringslivets möjligheter att bidra till omställningen.

Företagande och arbete i omställning är en del av kommunens näringslivsstrategi för hållbar tillväxt. Enligt näringslivsstrategin ska kommunen ”arbeta och möjliggöra för fler initiativ och satsningar kopplat till ökad cirkulär ekonomi och cirkulära processer”. Därför har kommunens näringslivskontor nu beviljats pengar till en förstudie om cirkulär omställning för hållbar tillväxt. För att kommunen på bästa sätt ska kunna stötta den cirkulära omställningen gör vi i för­studien också en behovsinventering som riktar sig till företag inom upplevelse- och besöks­näringen.

Förstudien Cirkulär omställning hos Östersundsföretag inom upplevelse- och besöksnäring Pdf, 3 MB.

Presentation från slutkonferensen den 26 april 2022 om cirkulär omställning för hållbar tillväxt Pdf, 9.1 MB.

Om förstudien

Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen har antagit mål om att bli fossilfria 2030. Dessa mål innebär att hela samhället behöver ställa om på olika sätt. Cirkulär omställning är en av flera sätt att bidra till Fossilfritt 2030. Genom förstudien undersöker vi näringslivets behov och möjligheter för att kunna bidra till omställningen. Men även hur kommunens närings­livskontor på bästa sätt kan möjliggöra för företag att ställa om.

Förstudien pågår mellan november 2021 och maj 2022. Den finansieras av Östersunds kommun, 1:1-medel som beviljas av Region Jämtland Härjedalen och av LON-medel via Tillväxtverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-18