Arbetsgivare

Till dig som är arbetsgivare/företagare i Östersunds Kommun. Du som spelar stor roll i vårt arbete.

Möjligheten för oss att få placera en klient hos dig för kartläggning och arbetsprövning gör att vi på ett bättre och mer effektivt sätt når framgång för individer som myndigheterna hittills inte kunnat nå.

I avgränsade arbetsområden kommer vår klient att få pröva sin arbetsförmåga hos dig. Tillsammans gör vi upp en detaljerad och tydlig plan vilka arbetsmoment som klienten ska pröva.

Arbetsmarknaden är idag konkurrensmässigt tuff och för personer med någon form av förmågebegränsning är transportsträckan till ett förvärvsarbete lång. Att få möjlighet att testa sin förmåga och även prova på ett reellt arbete under handledning och i anpassade former, gör att steget till att bryta bidragsberoende blir mindre.

 

 

Sidan uppdaterad 2017-02-27