Formulär för aktualisering

Om du önskar aktualisera ett ärende till Arbetslivscenter ska du som handläggare/behandlare inkomma med en avidentifierad sammanfattning av ditt ärende.

Ärendet kommer sedan att vidarebefordras till vår beredningsgrupp som prövar och tar ställning till om individen ska rekommenderas antagning eller inte.

Viktig information: På grund av det stora inflödet av aktualiseringar till Arbetslivscenter, så har vi beslutat att stänga aktualiseringsfönstret.  Det är alltså inte längre möjligt att göra aktualiseringar via vårt e-formulär. Vi kommer att gå ut med information när aktualiseringsfönstret öppnas igen.

Till formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-02-28