ENIG - Fyra myndigheter en gemensam ingång

Här hittar du information om ENIG - som är en samverkansinsats där Östersunds kommun samarbetar med flera myndigheter.

Vad är ENIG?

  • ENIG är en samverkansinsats finansierad av Samordningsförbundet i Jämtlands län
  • ENIG har kommit till för att du som behöver stöd från flera myndigheter och kontakter ska kunna få en bättre samplanering mot arbete, studier och egen försörjning.
  • Du som kan få stöd genom ENIG är från 16 till och med 65 år och behöver gemensam planering från flera parter.

De parter som samverkar i ENIG är:

  • Östersunds kommun
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Jämtland Härjedalen

Alla dessa parter har, var för sig, ett uppdrag att stödja personer framåt – i ENIG vill vi tillsammans göra detta ännu bättre!

ENIG är under uppbyggnad och mer information kan komma att läggas till eller förändras över tid. Har du synpunkter på nåt som saknas eller kunde göras bättre kan du mejla till oss - se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Sidan uppdaterad 2022-08-19