ENIG/STAR - Fyra myndigheter en gemensam ingång

Fyra händer som håller i pusselbitar

ENIG byter nu namn till STAR - SamverkansTeam för Arbetslivsinriktad Rehabilitering. Alla kommuner i länet har nu en liknande samverkansinsats för samverkan mellan flera myndigheter.

Under sommaren kommer det att komma ut delvis ny information och rutiner för aktualisering med mera. Tills vidare fungerar denna information på samma sätt som tidigare:

Vad är STAR?

STAR är en samverkansinsats finansierad av Samordningsförbundet i Jämtlands län

STAR har kommit till för att du som behöver stöd från flera myndigheter och kontakter ska kunna få en bättre samplanering mot arbete, studier och egen försörjning.

Du som kan få stöd genom STAR är från 16 till och med 65 år och behöver gemensam planering från flera parter.

De parter som samverkar inom STAR är:

  • Östersunds kommun
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Region Jämtland Härjedalen

Alla dessa parter har, var för sig, ett uppdrag att stödja personer framåt – i STAR vill vi tillsammans göra detta ännu bättre!

STAR i Östersund finns en samordnare/ koordinator och en arbetsterapeut. Bägge finansierade av samordningsförbundet

Sidan uppdaterad 2023-08-10