STAR - när det behövs samarbete kring din planering

Här finns information till dig som får stöd via arbetsmarknadsinsatsen STAR.

ENIG byter nu namn till STAR - SamverkansTeam för Arbetslivsinriktad Rehabilitering. Tills vidare fungerar denna information på samma sätt som tidigare:

STAR: för vem?

 • Du är från 16 till och med 65 år
 • Du har – eller har behov av - stöd från flera parter för att komma vidare mot arbete, studier och egen försörjning
 • Det är viktigt för dig att åstadkomma en förändring

Vad kan jag få hjälp med?

Genom att beskriva hur du har det, dina behov och vilken förändring du vill åstadkomma vill vi i STAR hjälpa dig att skapa en smidig plan framåt mot arbete, studier och egen försörjning. Tanken är att alla parter du har kontakt med ska vara med och bidra för att ge dig bästa möjliga stöd.

De fyra parter som ingår i STAR är;

 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Regionen
 • Östersunds kommun

STAR:s samverkansteam

Vi består av erfarna representanter från de fyra parter som ingår i STAR:

 • Alla har till uppgift att arbeta tillsammans på ett bra sätt.
 • Samverkansteamet träffas varje månad och tar upp ärenden som behöver en samplanering.
 • Vi ger sedan förslag på nästa steg där parterna samverkar kring dina behov.
 • Syftet är att du ska få en bra och tydlig planering och att samarbetet ska flyta på bättre efter detta!

Det här är vi i samverkansteamet:

 • Från Östersunds kommun, en socialsekreterare och koordinatorer på Arbetsmarknadsenheten.
 • Från Arbetsförmedlingen: en arbetsförmedlare
 • Från Försäkringskassan: en försäkringshandläggare
 • Från primärvård/ hälsocentraler: en rehabkoordinator
 • Från psykiatrin: en rehabkoordinator


Så här går det till

Steg 1

Berätta för din handläggare/kontaktperson du har om ditt behov av stöd.

Steg 2

Tillsammans fyller ni då i en Aktualiseringsblankett med lite uppgifter om dig, nuläge, behov och vad du tycker behövs för en förändring.

Samtidigt fyller du i ett samtycke kring att ditt ärende lyfts till STAR och att du medverkar i STAR-projektet

Steg 3

Ditt ärende tas sedan upp i STAR:s samverkansteam. De kommer att försöka hitta en fortsättning där de parter som ska medverka framåt bidrar i en gemensam planering tillsammans med dig.

Steg 4

Efter mötet kommer den handläggare som fyllde i blanketten tillsammans med dig att få återkoppling på hur ni tillsammans bör gå vidare.

Ofta blir resultatet att flera parter kallas ihop till en individuell samplanering tillsammans med dig. Du är då med och bestämmer vilka parter som är viktiga att ha med i träffar framåt.

Steg 5

Om allt går som det ska så blir det en smidig planering kring dig där rätt parter stödjer dig med rätt saker...

Steg 6

STAR är slut!

Och du kommer att få svara på några frågor i en enkät om hur du upplevt STAR.

Har du frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till STAR:s koordinator, Håkan Printz

Se kontaktuppgifterna längst ned på sidan.

Illustration av glada människor som sitter runt ett bord
Sidan uppdaterad 2023-07-04