Innanförskapsakademin

Ung mörk leende tjej vid traktor

Innanförskapsakademin vänder sig till nyanlända och ungdomar. Vi vill motverka utanförskap och bidra med kompetensförsörjning till det lokala näringslivet i Östersund.

Innanförskapsakademin - IA - erbjuder olika praktikprogram och ett kunskapsprogram. Syftet med kunskapsprogrammet är dels att människor med olika bakgrund utbyter erfarenhet och kunskaper - dels att inspirera företag och organisationer att satsa på mångfaldsrekrytering.

IA startades av Östersundshem 2015. Från den 1 april 2022 är vi en kommunal verksamhet.

Sidan uppdaterad 2022-05-12