Olika aktiviteter

På Navigatorcentrum erbjuder vi dig olika aktiviteter för att du ska komma närmare arbete eller utbildning. Tillsammans med din coach planerar du vilken aktivitet som är lämplig för dig.

Praktikplats

Tjej i blå arbetsoverall och röda hörselkåpor

På Navigatorcentrum stödjer vi dig i att hitta en praktikplats som passar dina önskemål och behov.

Nya erfarenheter

En praktikperiod kan ge dig en chans att pröva hur det skulle vara att jobba i en ny bransch. Det kan ge dig den arbetslivserfarenhet som ofta behövs för att få en anställning i branschen, eller fungera som en upplärningsperiod hos företaget innan anställningsavtalet skrivs under.

Utveckling

Praktiken är till för att utveckla dig både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Du får en chans att visa upp dig hos tänkbara arbetsgivare och på så sätt öka chansen till en anställning. Målet kan också vara att du får lära dig mer om en bransch du är intresserad av eller att du får utöka ditt sociala nätverk.

Unga i huset

Ungdom hoppar från hopptorn ner i sjö

Unga i huset är en daglig verksamhet för dig som är inskriven på Navigatorcentrum.
Vi erbjuder tio till tolv platser i våra lokaler på Kyrkgatan 49.

Basbehov

Vi arbetar mycket med "basen" vilket innebär att få till bra rutiner runt sömn, mat, rörelse, motion, frisk luft, dagsljus och glädje. Det gäller att ta hand om sig. Grunden för att finna, få och behålla ett arbete eller orka studera är att ha en bra bas att stå på. Därför arbetar vi mycket med hälsofrågor.

Det här får du göra hos oss

Hos oss får du delta i stimulerande aktiviteter samt åka på inspirationsbesök till olika platser, företag och organisationer. Tiden hos oss bygger mycket på vad du som deltagare är intresserad av och vill göra. Ingenting är omöjligt!

Grupp- och individuell utveckling

Vi arbetar både i grupp och individuellt utifrån dina önskemål och din förmåga. Genom att delta i aktiviteter tillsammans med andra och ta del av individuell handledning får du möjligheten att definiera dina styrkor, finna din kreativitet och konkretisera dina planer för att komma närmre arbetsmarknad eller studier. Vårt mål är att du efter avslut på Unga i Huset ska kunna gå vidare till praktik, studier eller annan lämplig verksamhet.

Mer information

Kom på Drop-in på Navigatorcentrum så berättar vi mer om hur du går till väga för att delta i Unga i huset. Du kan också ta kontakt direkt med Unga i husets coacher Jennie och Lovisa. Om du redan är inskriven på Navigatorcentrum kan du anmäla intresse till din coach.


Lovisa Jonasson Dagher

Coach
Unga i huset

070-191 71 99
063-14 32 74

Porträttbild på Jennie Nordin

Jennie Nordin

Coach
Unga i huset

072-734 18 19
063-14 06 78

Ungdomsanställning

Närbild på någon som målar naglarna på den andre
En ungdom iklädd
kommunkläder målar en vägg röd

Om du är mellan 18-25 år och är inskriven på Navigatorcentrum har du möjlighet att under sex månader få en betald praktik.

Inom kommunens verksamhet

Arbetsplatserna finns inom kommunens verksamheter till exempel förskola, skola, vård, städ och renhållning men också inom ideella föreningar. Arbetstiden är som mest 40 timmar per vecka.

Kombinera med studier

Har du inte ett slutbetyg från gymnasiet kan du kombinera ditt arbete med studier upp till 25 %. Det kan innebära att du är på din arbetsplats 30 timmar per vecka och de resterande 10 timmarna läser du en kurs, antingen i klass eller på distans. Du kommer att vara en extra resurs på din arbetsplats och du kommer att få en handledare som lotsar dig in i ditt arbete.

Volontär utomlands

Tjej står i vattenbrynet och sträcker armarna i luften framför en solnedgång
En person i kortbyxor
står lutad över arbetsbänkar utomhus

För dig som är mellan 16 och 30 år finns det möjlighet att åka som volontär utomlands genom Erasmus+ och Europeisk Volontärtjänst. Du får chansen att lära dig ett nytt språk och samtidigt få internationell erfarenhet som du kan ha nytta av resten av livet. Du väljer själv hur länge du vill vara borta, dock minst två veckor och som mest 12 månader.

Vilken hjälp kan du få?

Navigatorcentrum kan vara en "sändande organisation" och vi hjälper dig med förberedelser inför resan. Du och din coach har kontakt under hela din utomlandsvistelse. På mottagande organisation har du en handledare som stödjer dig i ditt arbete. Du får också en mentor som är en person utanför organisationen som stödjer dig på ett personligt och socialt plan.

Varför är det bra att vara volontär?

Som volontär får du chansen att uppleva och lära känna ett lands kultur och seder. Det är en möjlighet att utvecklas som människa och uppleva något du kommer att bära med dig under en lång tid framöver. Det är också en möjlighet att få se ett land du är intresserad av, utveckla ett intresse inom ett område och förbättra ditt CV. Du kommer dessutom att få möjlighet att lära känna nya människor. Kort sagt – din tid som volontär är en ovärderlig merit! 

Vad gör en volontär?

Arbete som volontärer brukar göra är att skapa aktiviteter för barn och ungdomar, delta i kampanjer för miljön, skapa affischer och annat infomaterial för organisationen eller dylikt. Volontärer kan också få mer praktiska uppgifter, till exempel renovera och måla hus eller jobba med djur.

Vad kostar det?

Det kostar inget att bli volontär. Under din volontärperiod får du resa, boende, språkundervisning, matpengar och fickpengar.

Genom europeisk volontärtjänst får du:

 • Ökat självförtroende och självständighet
 • Uppleva en annan kultur och en chans att lära dig ett nytt språk
 • Utveckla nya kompetenser
 • Hjälpa till med utvecklingen av ett lokalt eller regionalt projekt
 • Bli mer attraktiv för arbetsgivare

Nästa steg för att upptäcka världen…

Vi tar även emot volontärer. Vill du bli mentor?

Vi tar emot volontärer som är mellan 18 och 30 år från olika länder i Europa. Volon­tär­erna är i Östersund i sex till tolv månader och arbetar inom lokala organisationer och kommunala verksamheter.

Som mentor till volontärerna är du en kontaktperson som kan visa runt i Östersund, ta en fika eller introducera till något kul som händer i stan. Hur din och volontärens relation ser ut bestämmer ni tillsammans!

Är du intresserad? Mejla till navigatorcentrum@ostersund.se och berätta lite om dig själv. Då kan vi matcha dig med en volontär utifrån till exempel språkkunskaper och intressen. Uppdraget som mentor är ideellt.

Kontaktpersoner EVS

Om du vill veta mer om Europeisk volontärtjänst är du välkommen att kontakta oss.

Porträttbild på Ilaria
Monchietto 

Ilaria Monchietto

Coach och internation­ell koordinator

072-452 51 41
063-14 45 65

Porträttbild på Liv Robén

Liv Robén

Projektledare EVS

073-2753279
063 - 14 40 17

Sociala aktiviteter

Ett gäng sitter på en bergstopp och håller om varandra

Varje år tar vi på Navigatorcentrum emot två volontärer från andra länder i Europa. Deras uppgift är bland annat att anordna sociala aktiviteter (som är gratis) för dig som är inskriven på Navigatorcentrum.

Eva från Tyskland och Raluca från Rumäninen är våra volontärer under hösten 2019 och våren 2020.

Till dem söker vi mentorer! Som mentor är du en kontaktperson som kan visa runt i Östersund, ta en fika eller introducera till något kul som händer i stan. Hur din och volontärens relation ser ut bestämmer ni tillsammans,

Är du intresserad? Mejla till navigatorcentrum@ostersund.se och berätta lite om dig själv. Uppdraget som mentor är ideellt.

Våra volontärer

Eva Wiederstein

Volontär

072-244 31 91


Raluca Stan

Volontär

072-244 31 91

En bra start

Någon är ute och ror på sjön

Kursen "En bra start" finns till för dig som varken arbetar eller studerar. Du behöver ha en coach på Navigatorcentrum eller en kontaktperson hos någon av våra samarbets­partners; Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen eller Arbets­marknads­enheten. Det finns ingen åldersbegränsning för att få delta i kursen.

Kursinnehåll

”En bra start” är en självstärkande kurs med fokus på personlig utveckling och steg­för­flytt­ning mot arbete och studier. Kursen vilar på 7TJUGO- metoden som bygger på Em­power­mentpedagogik där fokus ligger på förändringsprocesser.

I kursen arbetar vi tillsammans i grupp med gruppdiskussioner och olika övningar. Eget arbete ingår också. Kursen pågår i åtta veckor och har träffar tre dagar i veckan (tisdag, onsdag och fredag kl 9.00 - 12.00). Utöver det har du en dag med individuell planering som du ansvarar för att genomföra på egen hand. Under kursens gång får du hjälp och vägledning till vad som skulle kunna vara ditt nästa steg närmare utbildning eller arbete.

Under kursens gång arbetar vi utifrån olika teman, bland annat:

 • Kommunikation
 • Självbild/Självkänsla/Självförtroende
 • Egna styrkor/kompetens/personliga resurser/personlig PR 
 • Hälsa
 • Ekonomi
 • Förhållningssätt/värderingar/gränssättning
 • Förändringsprocesser
 • Målbilder och ansvar
 • Automatiska tankar/hinder
 • Jämställdhet och ickediskriminering

Kursstart och anmälan

Vi har löpande intag var fjärde vecka i mån av plats. Anmälan sker via din coach på Navigatorcentrum eller via din kontaktperson hos någon av våra samverkanspartners på Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsenheten.

Lena Raaby

Kursledare

073-460 72 85
063-14 41 19

Porträttbild på Lina Linnes Liljestam

Lina Linnes Liljestam

Kursledare

070-325 66 79
063-14 02 24 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-04-14