Om Navigatorcentrum

Är du intresserad av hur samhället kan göra det lättare för ungdomar att hitta sina vägar till arbete, studier och ett gott liv? Kontakta oss på Navigatorcentrum för att veta mer om hur vi arbetar.

Tre huvuduppgifter

Navigatorcentrum har tre huvuduppgifter för verksamheten:

  • Vi ska finna, möta och coacha ungdomar på väg ut i vuxenlivet, med speciellt fokus på dem som behöver extra stöd för att finna sin väg.
  • Vi ska fungera som en samverkansarena för samhällets olika insatser för gruppen. Vi ska även synliggöra behoven hos hela målgruppen och hitta samverkanslösningar som skapar synergieffekter.
  • Vi har dessutom tagit på oss en roll att lyfta fram viktiga frågor som berör ungdomar, påtala fel och brister i regelsystem där unga hamnar mellan stolarna samt få dem att bli mer delaktiga i samhället. Ungdomar ska ses som en resurs!

Metodhandbok

I vår metodhandbok som vi tog fram från projekttiden 2008-2011 hittar du tankar och reflektioner från oss på Navigatorcentrum. Det är ett försök att samla våra erfarenheter, strävanden och vedermödor under tre år som Socialfondsfinansierat projekt (ESF-projekt).

Navigatorcentrums metodbok från projekttiden 2008-2011PDF

Kontakta oss

Markus Olsson

Enhetschef Navigatorcentrum

063-14 45 48
076-102 87 25

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-19