­Avfall och åter­vinning för företag

Detalj: en bilmekaniker skruvar i en bil

På jobbet eller i skolan ska du sortera soporna, i stort sett, på samma sätt som hemma men soporna ska inte alltid till samma ställen som soporna från hushållen. Företag kan själva välja hur de vill bli av med sitt verksamhetsavfall samt förpackningar och papper. Du, som företagare, kan själv frakta en hel del avfall till åter­vinning eller så skaffar du hämtnings­abonnemang hos något av de återvinningsföretag som finns i Östersund.

Endast för Sopor till förbränning och Matavfall; sopor som uppstår varje dag där människor vistas (motsvarande de sopor som uppstår hemma) är företagen skyldiga att ha ett abonne­mang hos kommunen (om man inte hyr sin lokal och fastighetsägaren har ett abonnemang).

Hur du än väljer att hantera ert avfall; se till att göra det på ett smart och miljöriktigt sätt. Det blir oftast den bästa affären i längden!

Sophämtning vid storhelger

Om röda dagar eller helgaftnar infaller måndag-fredag är grundregeln att vi hämtar sopor som om det vore en vanlig vardag. Undantagen är mid­som­mar­afton, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Avvikande sophämtningsdagar under 2020

Valborg och första maj

Sophämtning sker som vanligt.

Kristihimmelfärd

Sophämtning sker som vanligt.

Midsommarafton 2020

Ingen sophämtning. Villahushåll som har ordinarie sophämtning fredagar udda vecka, får soporna hämtade på torsdagen den 18 juni.

Flerbostadshus och verksamheter får soporna hämtade under senare delen av midsommarveckan.

Jul 2020

Ingen sophämtning på julafton eller juldagen. Du som har ordinarie sophämtning på julafton, torsdag jämn vecka, får soporna hämtade lördagen den 26 december. Du som har ordinarie sophämtning på juldagen, fredag jämn vecka, får soporna hämtade söndagen den 27 december.

Nyår 2020

Ingen sophämtning på nyårsafton och nyårsdagen. Du som har ordi­narie sophämtning nyårsafton, torsdag udda vecka, får soporna hämt­ade lördagen den 2 januari. Du som har ordinarie sophämtning på nyårs­dagen, fredag udda vecka, får soporna hämtade söndagen den 3 januari.

Justering vid årsskiftet på grund av två udda veckor på raken

Eftersom 2020 har 53 veckor blir det två udda veckor efter varandra vid årsskiftet 2020/2021.

 • För dig som har tömning udda veckor:
  Ingen sophämtning vecka 53. Förbered dig genom att ställa ut tunnan vecka 51 istället. Nästa tömning vecka 1.
 • För dig som har tömning jämna veckor:
  Det är två udda veckor på raken. Förbered dig genom att ställa ut tunnan vecka 52 och håll utkik för de ändrade tömningsdagarna i julhelgen här ovan. Nästa tömning vecka 2.

Har soporna inte blivit hämtade?

Vi vill kunna meddela dig och ditt företag varför vi inte har hämtat soporna. Se till att vi har en användbar e-postadress till företaget.

Extremt väder, halka och trasiga sopbilar kan orsaka att vi inte hinner hämta dina sopor på utsatt dag.

Problem vid tömning

Av praktiska och arbetsmiljömässiga skäl hämtar vi inte soporna om:

 • kärlet inte är utställt senast klockan 7 på morgonen.
 • vägen till kärlet inte är framkomlig.
 • kärlet står på fel plats eller draghandtaget är vänt åt fel håll.
 • matavfallet frusit fast i kompostkärlet.

Överfulla soptunnor - flerbostadshus

Överfulla kärl är svåra att hämta ur arbetsmiljösynpunkt och det blir dessutom skräpigt i soprummet.

Har ni rätt antal soptunnor? Har ni rätt hämtningsintervall?

 • Kan ni ordna bättre möjligheter för sortering av förpackningar och matavfall? Vi kan hjälpa till med råd om en soprums-makeoverlänk till annan webbplats. Det handlar om att skylta upp i soprummet och dela ut sorteringsguider.
 • Är det lätt för de boende att få tag i matavfallspåsar?
  Beställ matavfallspåsar till soprummet (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hushållen kan själva hämta matavfallspåsar på våra återvinningscentraler och på kundcenter på Förlandsgränd 1C.
 • Har ni rätt antal kärl för matavfall och eller sopor till förbränning och töms de tillräckligt ofta? Beställ större tunnor eller ändra intervall hos kundcenter på 063 - 14 30 00.

Vill du få mejl om varför soporna inte blivit hämtade?

Vi vill kunna meddela dig och ditt företag varför vi inte har hämtat soporna. Se till att vi har en användbar e-postadress till företaget.Anläggningsnumret finns med på fakturan, sex siffror.

Ange adressen där soporna finns.

Fakturan för VA, sopor och slam­tömning

Kostnaden för sophämtning kommer på en gemensam faktura från Östersunds kommun tillsammans med kostnaderna för eventuellt vatten, avlopp och slamtömning.

När kommer fakturan?

Grundregeln är att kunder med en årskostnad för sopor, slamtömning och VA som understiger 12 000 kr får fakturan en gång per kvartal. Kunder med en årskostnad som överstiger 12 000 kr får sin faktura varje månad. Villahushåll tillhör oftast första kategorin medan företag och flerbostadshus oftast tillhör den andra.

Villahushåll

Till de flesta villahushåll skickar vi en faktura varje kvartal. Fakturan skickas ut i början av mars, juni, september och december. Den förfaller alltid den sista mars, juni, september, och december.

Flerbostadshus och företag

Dessa kunder tillhör oftast kategorin med en årskostnad som överstiger 12 000 kr och får sin faktura varje månad. Fakturan ska betalas den sista i den månad tjänsterna avser.

Fritidshusägare

För fritidshus kommer fakturan två gånger per år; i början av juni och december.

Har du förlagt eller åkt ifrån fakturan?

Om du inte har tillgång till din faktura när du ska betala den, kan du kontakta oss så får du kopia eller fakturauppgifter. Ring eller beställ fakturakopia härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter om du inte betalat i tid

Har du varit sen med betalningen tar vi ut avgifter.

Påminnelseavgift

Har du glömt att betala fakturan skickar vi en påminnelse cirka åtta dagar efter förfallodagen och vi tar ut 60 kr i påminnelseavgift.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas tidigast 16 dagar efter förfallodagen. Vi tar ut en avgift på 180 kr på nästa faktura. Om du inte betalar trots inkassokrav, så går fakturan vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vattenabonnenter riskerar också att få sitt vatten avstängt. Vi hanterar krav enligt §5 i Inkassolagen.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura. Vi hanterar dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen med gällande referensränta + 8%.

E-faktura

Vill du slippa få pappersfakturor med posten och istället få elektroniska fakturor? Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med E-faktura. Det är ett enkelt sätt att betala dina fakturor på. E-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Du kan kombinera E-faktura med autogiro.

Så här går det till

När du loggat in på din internetbank ser du om du fått någon faktura. Klicka på fakturan så visas den i sin helhet. Du ser vem fakturan kommer från, beloppet samt förfallodag. Kontrollera att allt stämmer och godkänn. Fakturan betalas automatiskt på förfallodagen (du kan sen oftast se dina tidigare fakturor på din leverantörs hemsida).

För att få E-faktura gör du så här

 1. Ha en gammal pappersfaktura till hands så du kan uppge ditt kundnummer
 2. Logga in på din internetbank
 3. Klicka dig fram till e-faktura
 4. Sök efter Östersunds kommun och följ anvisningarna

E-postfaktura

En E-postfaktura är en annan typ av elektronisk faktura som kommer till din e-postbrevlåda. Den kan du betala via din internetbank eller på annat sätt. Anmäl direkt till oss om du vill ha en E-postfaktura. Du kan kombinera E-postfaktura med autogiro.

Autogiro

Vill du betala din faktura via autogiro? Då dras beloppet automatiskt från ditt konto på rätt dag. Autogiro kan kombineras med E-faktura eller E-postfaktura.

Beställ medgivandeblankett för autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagare hänvisas till Gräfsåsen

Som företagare ska du alltid åka till Gräsåsens avfallsanläggning för att lämna ditt verksamhetsavfall. Där är det ordnat för företagare, med möjlighet att lämna stora mängder avfall, det är invägning vid entrén och rutiner för fakturering. Återvinningscentralerna är byggda för hushållen, inget verksamhetsavfall ska dit.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-09-07