­Gräfsåsens avfalls­anläggning

På Gräfsåsens avfallsanläggning får åkeriföretag lämna avfall på uppdrag av företagare. Småföretagare är också välkomna hit till Gräfsåsens företagssortering - företagarnas återvinningscentral.

Undantagsvis är även privatpersoner välkomna till oss med vissa avfallsslag som inte återvinningscentralerna tar emot. Läs mer under fliken Gräfsåsen för privatpersoner nedan.

Har du större mängder branschspecifikt avfall; kontakta oss och begär prisuppgift.

Öppettider, adress och karta

Gräfsåsens avfalls­anläggning

Gräfsåsen 405
Tel: 063 - 14 34 90

Öppettider:

Helgfri måndag - fredag:
kl 7 - 16

Karta Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka för större kartbild

Hitta till Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka på kartan för större kartbild

Få specifikation via e-post

Papper hit och papper dit... Det blir ett papper mindre att hålla reda på om ni låter oss skicka ut en vågsedel - en specifikation på det avfall ni lämnat, via e-post. Då slipper chauffören hålla reda på flera papper. Varje gång ni lämnar avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning skickas vågsedeln till er automatiskt via e-post.

Vågsedeln talar om vad slags avfall ni lämnat, när, hur mycket samt till vilket pris.

Vårt system kan bara skicka till en e-postadress så ge oss en bra e-postadress så att vågsedeln kommer till rätt person. Fyll i formuläret nedan så fixar vi det!
Tippa avfall på Gräfsåsen

Transport­dokument och avfalls­deklaration

Tänk på att ha ordning på papperna. För att lämna avfall på våra soptippar (deponier) ska chauffören ha med sig en ifylld avfallsdeklaration och för att få transportera Miljöfarligt avfall krävs tillstånd samt ifyllt transportdokument.

Öppna blanketten Avfallsdeklarationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna blanketten Transportdokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sortera lassen - det känns rätt

Avfall huller om buller i lassen leder till felsorteringsavgifter för er och problem för oss i våra processer.

Tippavgifter på Gräfsåsen

Tippavgifter 2019

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2019.

OBS! Du kan bara betala med kort på Gräfsåsens avfallsanläggning.

Tippavgifter 2019:
Art nrAvfallsslagFörklaring och/eller behandlingExkl. momsInkl. momsEnhet
200Löv-Gräs-Häck-klippTrädgårdsavfall, komposteras380475kr/ton
201Stammar-Grenar-KvistarTrädgårdsavfall, krossas, komposteras380475kr/ton
202
Trästubbar
förbehandlas, krossas
till förbränning
412
515
kr/ton
903MatavfallFrån produktion o försäljning9881235
kr/ton
306Impregnerat trä*Miljöfarligt, krossas, till förbränning22242780kr/ton
316TräKrossas, till förbränning150
187,50kr/ton
902Förbränning - verksamhetSopor till förbränning9881235kr/ton
908Förbränning: krossning - verksamhetPlast-Papper-Textil (möbler)14041755kr/ton
305Asbest (förpackat)*Miljöfarligt,
till asbesttippen för övertäckning

800


1 000

kr/m³
311Gips**Till gipstippen1 2801600kr/ton
904Soptipp - verksamheter**Glas-Porslin-Mineralull12801600kr/ton
308Konstruktionsmaterial***Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker50
62,5kr/ton
307Jordmassor för sluttäckning
00kr/ton
304Jordmassor för anläggning
5062,5kr/ton
301Osorterat byggavfall****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om18562320kr/ton
901Osorterat avfall - verksamheter****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om1 8562320kr/ton
959Elektronik, producentansvarHämtas av El-kretsen00kr/enhet
952FelsorteringsavgiftKund har lämnat felsorterade sopor4 6005750kr/lass
953FeltippningsavgiftKund har lämnat sopor på fel plats1000
1250kr/lass


Bil med släpvagn


248

310

kr


Lätt lastbil med skåp

> 8 kubikmeter

496

620

kr

* För dessa avfall kräver vi uppvisande av ett ifyllt transportdokument vid avlämning; se ovan
** För dessa avfall kräver vi en ifylld avfallsdeklaration (karaktärisering av avfall) vid avlämning; se ovan
*** Vi kan bara emot konstruktionsmaterial när vi själva har behov av det.
**** Får ej innehålla Elektronik, Impregnerat trä eller annat miljöfarligt och heller inte Gips, Trädgårdsavfall eller Konstruktionsmaterial. Se Felsorteringsavgift ovan.

Företags­sorteringen på Gräfsåsen

Företagssorteringen på Gräfsåsen är företagens egen återvinningscentral.

Sortera redan när du lastar

Sortera soporna innan du kommer till Företagssorteringen. Det underlättar din avlastning. Ställ dig följande frågor:

  1. Är det förpackningsmaterial? Wellpapp, plast, frigolit och övriga förpackningsmaterial kan du lämna gratis på FTI:s mottagningspunkt på Lundstams i Lugnviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi tar bara emot wellpapp.
  2. Är det Miljöfarligt avfall? Vi tar inte emot miljöfarliga vätskor och kemikalier; bara elektronik, ljuskällor och småbatterier.
  3. Vilka material består mina sopor av? Består ett föremål av flera olika material - sortera efter vad det till största delen består av.

För att undvika trängsel finns de tre mest populära containrarna på två ställen (blågrön text på kartan).

Karta över Gräfsåsens företagssortering. Klicka på kartan för större kartbild

Har du frågor om sortering och olika avfallsslag?

Ring oss på 063-14 34 90

OBS! Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt papper och tidningar ska lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vänd dig till ett återvinningsföretag. Det enda förpackningsmaterial vi tar mot är wellpapp.

Gräfsåsen för privat­personer

Även privatpersoner är välkomna till Gräfsåsen med vissa avfallsslag som inte åter­vinnings­centralerna tar emot. Exempelvis bygg- och rivningsavfall klassas inte som hushållsavfall utan är egentligen ett verksamhetsavfall. Om du river ett köksskåp får du lämna det på en återvinningscentral. Om du river hela köket ska du lämna det på Gräfsåsen mot en avgift.

Avfallsslag och eventuella avgifter:

  • Asbest - enligt tippavgift
  • Aska - kostnadsfritt från hushållen
  • Betongplattor, jord, grus, sten med mera - enligt tippavgift, släpvagn eller skåpbilsavgift
  • Bygg- och rivningsavfall - enligt tippavgift, släpvagn eller skåpbilsavgift
  • Latrin
  • Timmerstockar - enligt tippavgift, släpvagn eller skåpbilsavgift
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-11-28