­Gräfsåsens avfalls­anläggning

På Gräfsåsens avfallsanläggning får åkeriföretag lämna avfall på uppdrag av företagare. Småföretagare är också välkomna hit till Gräfsåsens företagssortering - företagarnas återvinningscentral.

Undantagsvis är även privatpersoner välkomna till oss med vissa avfallsslag som inte återvinningscentralerna tar emot. Läs mer under fliken Gräfsåsen för privatpersoner nedan.

Har du större mängder branchspecifikt avfall; kontakta oss och begär prisuppgift.

Öppettider, adress och karta

Gräfsåsens avfalls­anläggning

Gräfsåsen 405
Tel: 063 - 14 34 90

Öppettider:

Helgfri måndag - fredag:
kl 7 - 16

Karta Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka för större kartbild

Hitta till Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka på kartan för större kartbild

Få specifikation via e-post

Papper hit och papper dit... Det blir ett papper mindre att hålla reda på om ni låter oss skicka ut en vågsedel - en specifikation på det avfall ni lämnat via e-post. Då slipper chauffören hålla reda på flera papper. Varje gång ni lämnar avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning skickas vågsedeln till er automatiskt via e-post.

Vågsedeln talar om vad slags avfall ni lämnat, när, hur mycket samt till vilket pris.

Vårt system kan bara skicka till en e-postadress så ge oss en bra e-postadress så att vågsedeln kommer till rätt person. Fyll i formuläret nedan så fixar vi det!
Tippa avfall på Gräfsåsen

Transport­dokument och avfalls­deklaration

Tänk på att ha ordning på papperna. För att lämna avfall på våra soptippar (deponier) ska chauffören ha med sig en ifylld avfallsdeklaration och för att få transportera Miljöfarligt avfall krävs tillstånd samt ifyllt transportdokument.

Öppna blanketten Avfallsdeklarationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna blanketten Transportdokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sortera lassen - det känns rätt

Avfall huller om buller i lassen leder till felsorteringavgifter för er och problem för oss i våra processer.

Tippavgifter 2018

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2018.

Art nr

Avfallsslag

Förklaring och/eller behandling

Exkl moms

Inkl moms

Enhet

200

Löv-Gräs-Häck-klipp

Trädgårdsavfall, komposteras

368

460

kr/ton

201

Stammar-Grenar-Kvistar

Trädgårdsavfall, krossas, komposteras

368

460

kr/ton

202

Trästubbar

förbehandlas, krossas
till förbränning

400

500

kr/ton

903

Matavfall

Från produktion o försäljning

608

760

kr/ton

306

Impregnerat trä*

Miljöfarligt, krossas, till förbränning

2 160

2 700

kr/ton

316

Trä

Krossas, till förbränning

150

187,50

kr/ton

902

Förbränning - verksamhet

Sopor till förbränning

960

1 200

kr/ton

908

Förbränning: krossning - verksamhet

Plast-Papper-Textil (möbler)

1 364

1 705

kr/ton

305

Asbest (förpackat)*

Miljöfarligt,
till asbesttippen för övertäckning


800


1 000

kr/m³

311

Gips**

Till gipstippen

1 248

1 560

kr/ton

904

Soptipp - verksamheter**

Glas-Porslin-Mineralull

1 248

1 560

kr/ton

308

Konstruktionsmaterial***

Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker

36

45

kr/ton

307

Jordmassor för sluttäckning

 

36

45

kr/ton

304

Jordmassor för anläggning

 

36

45

kr/ton

301

Osorterat byggavfall****

Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om

1 800

2 250

kr/ton

901

Osorterat avfall - verksamheter****

Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om

1 800

2 250

kr/ton

959

Elektronik

Hämtas av El-kretsen

0

0

kr/enhet

952

Felsorteringsavgift

Kund har lämnat felsorterade sopor

4 200

5 250

kr/lass

953

Feltippningsavgift

Kund har lämnat sopor på fel plats

968

1 210

kr/lass

* För dessa avfall kräver vi uppvisande av ett ifyllt transportdokument vid avlämning; se ovan
** För dessa avfall kräver vi en ifylld avfallsdeklaration (karaktärisering av avfall) vid avlämning; se ovan
*** Vi kan bara emot konstruktionsmaterial när vi själva har behov av det.
**** Får ej innehålla Elektronik, Impregnerat trä eller annat miljöfarligt och heller inte Gips, Trädgårdsavfall eller Konstruktionsmaterial. Se Felsorteringsavgift ovan.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2018.

Företags­sorteringen på Gräfsåsen

Företagssorteringen på Gräfsåsen är företagens egen återvinningscentral.

Sortera redan när du lastar

Sortera soporna innan du kommer till Företagssorteringen. Det underlättar din avlastning. Ställ dig följande frågor:

 1. Är det förpackningsmaterial? Wellpapp, plast, frigolit och övriga förpackningsmaterial kan du lämna gratis på
  FTI:s mottagningspunkt på Lundstams i Lugnviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi tar bara emot wellpapp.
 2. Är det Miljöfarligt avfall? Vi tar inte emot miljöfarliga vätskor och kemikalier; bara elektronik, ljuskällor och småbatterier.
 3. Vilka material består mina sopor av? Består ett föremål av flera olika material - sortera efter vad det till största delen består av.

För att undvika trängsel finns de tre mest populära containrarna på två ställen (blågrön text på kartan).

Karta över Gräfsåsens företagssortering. Klicka på kartan för större kartbild

Avgifter

Ett släpvagnslass: 240 kr (300 kr inkl moms)
Ett lass med skåpbil > 8 m³: 480 kr (600 kr inkl moms)
OBS! Du kan bara betala med kort på Gräfsåsens avfallsanläggning.

Har du frågor om sortering och olika avfallsslag?
Ring oss på 063 - 14 34 90

OBS! Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt papper och tidningar ska lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vänd dig till ett återvinningsföretag. Det enda förpackningsmaterial vi tar mot är Wellpapp.

Gräfsåsen för privat­personer

Även privatpersoner är välkomna till Gräfsåsen med vissa avfallsslag som inte återvinningscentralerna tar emot. Exempevis bygg- och rivningsavfall klassas inte som hushållsavfall utan är egentligen ett verksamhetsavfall. Om du river ett köksskåp får du lämna det på en återvinningscentral. Om du river hela köket ska du lämna det på Gräfsåsen mot en mindre avgift.

Avfallsslag och eventuella avgifter:

 • Asbest - enligt tippavgift
 • Aska - kostnadsfritt från hushållen
 • Betongplattor, jord, grus, sten med mera - släpvagns- el. skåpbilsavgift
 • Bygg- och rivningsavfall - släpvagns- el. skåpbilsavgift
 • Latrin
 • Timmerstockar - släpvagns- el. skåpbilsavgift
Sidan uppdaterad 2018-02-12