­Gräfsåsens avfalls­anläggning

Företag är välkomna att lämna sitt avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning. Även privatpersoner är välkomna med asbest som återvinningscentralerna inte tar emot, men på Gräfsåsen får alla betala.

Har du större mängder branschspecifikt avfall; kontakta oss och begär prisuppgift.

Skaka ur stubbarna - ni betalar per ton

Släng stubbarna i backen för att skaka ur så mycket jord som möjligt ur dem innan ni lastar dem för att sedan lämna dem på Gräfsåsens avfallsanläggning. Det blir lättare att hantera på avfallsanläggningen och det blir billigare för avfallslämnare. Här tar vi betalt för vikten, det vill säga för stubbens vikt och all den jord som följer med stubben.

Osorterat avfall på Gräfsåsen

Vi tar emot "osorterat" avfall men det får inte vara hur osorterat som helst. Det får inte vara annat än stora sopor av plast, papper, textil, trä, metaller eller mineralull. Och det ska vara avfall från företag eller verksamheter.

OBS! Här får ingen Elektronik, inget Impregnerat trä eller annat Farligt avfall finnas med. Om vi, vid sorteringen av Osorterat hittar Farligt avfall tar vi ut en felsorteringsavgift.

Gips ska heller inte läggas bland Osorterat avfall utan det ska lämnas separat.

Vid invägningen skiljer vi på Osorterat byggavfall och Osorterat verksamhetsavfall.

Osorterat avfall sorterar vi maskinellt på Gräfsåsen.

Skåp och kistor av metall - häng av dörren och töm det

Du som vill lämna skåp eller kistor av metall

  • häng av dörren
  • töm skåpet/kistan
  • anmäl i luckan att du har ett skåp eller kista av metall

Sprängämnen och ammunition ska lämnas till polisen.

Öppettider, adress och karta

Gräfsåsens avfalls­anläggning

Gräfsåsen 405
Tel: 063 - 14 34 90

grafsasen@ostersund.se

 

Öppettider:

Helgfri måndag - fredag:
kl 7 - 16

Karta Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka för större kartbild

Hitta till Gräfsåsens avfallsanläggning. Klicka på kartan för större kartbild

Få specifikation via e-post

Papper hit och papper dit... Det blir ett papper mindre att hålla reda på om ni låter oss skicka ut en vågsedel - en specifikation på det avfall ni lämnat, via e-post. Då slipper chauffören hålla reda på flera papper. Varje gång ni lämnar avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning skickas vågsedeln till er automatiskt via e-post.

Vågsedeln talar om vad slags avfall ni lämnat, när, hur mycket samt till vilket pris.

Vårt system kan bara skicka till en e-postadress så ge oss en bra e-postadress så att vågsedeln kommer till rätt person. Fyll i formuläret nedan så fixar vi det!
Transportdokument och avfallsdeklaration

Tänk på att ha ordning på papperna. För att lämna avfall på våra soptippar (deponier) ska chauffören ha med sig en ifylld avfallsdeklaration och för att få transportera farligt avfall krävs tillstånd samt ifyllt transportdokument.

Avfallsdeklaration (blankett)

Transportdokument (blankett)

Sortera lassen - det känns rätt

Avfall huller om buller i lassen leder till felsorteringsavgifter för er och problem för oss i våra processer.

Mottagningsavgifter på Gräfsåsen

Mottagningsavgifter

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 mars 2023.

OBS! Du kan betala med kort på Gräfsåsens avfallsanläggning eller via faktura. Vi hanterar inte kontanter.

Mottagningsavgifter 2023:
Art nrAvfallsslagFörklaring och/eller behandlingExkl. momsEnhet

102

Förbränning krossning - hushåll


1 716

kr/ton

103

Osorterat - hushåll


2 126

kr/ton

105

Förbränning - sopbilar


1 251

kr/ton

110

Ej återvinningsbart (deponi) - övriga kommuner

deponi

1 157

kr/ton

200Löv-Gräs-Häck-klippTrädgårdsavfall, komposteras404kr/ton
201Stammar-Grenar-KvistarTrädgårdsavfall, krossas, komposteras404kr/ton
202
Trästubbar
förbehandlas, krossas
till förbränning
575
kr/ton
301Osorterat byggavfall****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om2 126kr/ton

303

Förorenad jord från sanering (IFA)


288

kr/ton

304Jordmassor för anläggning
53kr/ton
305Asbest (förpackat)*Farligt avfall, till asbesttippen
874

kr/m³
306Tryckimpregnerat trä*Farligt, krossas, till förbränning2 394kr/ton
307Jordmassor för sluttäckning
53kr/ton
308Konstruktionsmaterial***Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker56
kr/ton
311Gips**Till gipsdeponin1 474kr/ton
316TräKrossas, till förbränning155
kr/ton

401

Flygaska


1 183

kr/ton

402

Bottenaska


1 183

kr/ton

501

Slam - avvattnat ej rötat


539

kr/ton

502

Slam - avvattnat och rötat


428

kr/ton

505

Gallerrens från reningsverk


1 251

kr/ton

506

Slam från fettavskiljare


1 427

kr/ton

507

Sand och vatten från slambil


1 427

kr/ton

508

Sand och vatten från gatubrunnar


1 427

kr/ton

901Osorterat avfall - verksamheter****Plast-Papper-Textil-Trä-Metall: sorteras, vägs om2 126kr/ton

902

Förbränning - verksamheter

Restavfall till förbränning, energiutvinning

1 251

kr/ton

903MatavfallFrån produktion och försäljning1 251kr/ton
904Deponi - verksamheter**Glas-Porslin-Mineralull1 474kr/ton
908Förbränning: krossning - verksamhetPlast-Papper-Textil (möbler)1 716kr/ton

950

Lätt lastbil med skåp

> 8 kubikmeter

551

kr

951

Bil med släpvagn


275

kr

952

Felsorteringsavgift

Kund har lämnat felsorterade sopor

3 000

kr/lass

953FeltippningsavgiftKund har lämnat sopor på fel plats. Behandlingsavgift tillkommer1 000
kr/lass
959Elektronik, producentansvarHämtas av El-kretsen0kr/enhet

* För dessa avfall kräver vi uppvisande av ett ifyllt transportdokument vid avlämning; se ovan
** För dessa avfall kräver vi en ifylld avfallsdeklaration (karaktärisering av avfall) vid avlämning; se ovan
*** Kontakta anläggningen för att få veta om det finns behov av eller plats för materialet (massorna).
**** Får ej innehålla Elektronik, Impregnerat trä eller annat farligt avfall och heller inte Gips, Trädgårdsavfall eller Konstruktionsmaterial. Se Felsorteringsavgift ovan.

Företags­sorteringen på Gräfsåsen

Företagssorteringen på Gräfsåsen är företagens egen återvinningscentral.

Sortera redan när du lastar

Sortera soporna innan du kommer till Företagssorteringen. Det underlättar din avlastning. Ställ dig följande frågor:

  1. Är det förpackningsmaterial? Wellpapp, plast, frigolit och övriga förpackningsmaterial kan du lämna gratis på FTI:s mottagningspunkt på Lundstams i Lugnvik. Vi tar bara emot wellpapp.
  2. Är det farligt avfall? Vi tar inte emot miljöfarliga vätskor och kemikalier; bara elavfall, asbest och impregnerat trä.
  3. Vilka material består mina sopor av? Består ett föremål av flera olika material - sortera efter vad det till största delen består av.
  4. Har du med skåp eller kista av metall? Då ska du anmäla det i luckan. Du måste hänga av dörren och skåpet eller kistan måste vara tom.
  5. Är du beredd att betala för osorterat avfall? Det är ganska dyrt och det får inte vara hur osorterat som helst. Det ska vara stora sopor av plast, papper, textil, trä, metall eller mineralull. Det får inte vara farligt avfall, impregnerat trä gips eller elektronik.

För att undvika trängsel finns de tre mest populära containrarna på två ställen (blågrön text på kartan).

Karta över ramp för återvinning på Gräfsåsen

Har du frågor om sortering och olika avfallsslag?

Ring oss på 063-14 34 90 eller maila på grafsasen@ostersund.se

OBS! Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt papper och tidningar ska lämnas till Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vänd dig till ett återvinningsföretag. Det enda förpackningsmaterial vi tar mot är wellpapp.

Jord som är "icke farligt avfall"

Gräfsåsen har tillstånd att ta emot massor upp till Icke Farligt Avfall (IFA). Jordmassor som du lämnar på Gräfsåsens avfallsanläggning ska vara provtagna, analyserade och klassade enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (tabell 2.1, publicerad november 2022). De 13 metaller som ska analyseras finns listade i tabellen Pdf, 114.3 kB..

Dessutom gäller följande gränser för PFAS

PFAS summa 11: 0,020 mg/kg TS

PFOS, total: 0,003 mg/kg TS

Beroende på jordmassornas ursprung kan det krävas ytterligare analyser. I vissa fall kan PFAS undantas. Hör av er till oss på Gräfsåsen 063 - 14 34 90 om ni har frågor om detta.

Gräfsåsen för privat­personer

Även privatpersoner är välkomna till Gräfsåsen med asbest och latrin som återvinningscentralerna inte tar emot. På Gräfsåsen får alla betala, se avgifterna.

Sidan uppdaterad 2023-02-07