Konstruktionsmaterial

Jord-Sand-Grus-Sten-Betong-Tegel-Kakel-Klinker-Porslin från företag och verksamheter.

Sådant material är svårt att sortera ut maskinellt från andra material. Därför vill vi ha detta som ett eget avfallsslag och vi kallar det (i brist på bättre) för konstruktionsmaterial.

Det går alltså bra att blanda ihop allt sådant i ett lass och vi använder det till konstruktion inom Gräfsåsens avfallsanläggning.

Vi kan bara ta emot konstruktionsmaterial när vi själva har behov av det.

Observera att betongblocken ska vara fria från armering och får max vara 50x50 cm stora vid avlämning.

Sidan uppdaterad 2023-04-26