Trädgårdsavfall från företag

Som trädgårdsavfall räknas allt organiskt material från trädgårdar, gräsytor och parker, sånt som komposterar. Jord, grus och stenplattor är inte organiskt och ska inte sorteras som trädgårdsavfall.

Grövre trädgårdsavfall som stammar, grenar och kvistar ska sorteras för sig på återvinningscentralen. Det går till krossning.

Löv, gräs och häck-klipp sorteras för sig.

OBS! Löv, gräs och häck-klipp får ej lämnas i plastsäckar! Töm säckarna eller använd papperssäckar i stället.

Trädgårdsavfallet blandar vi in som strukturmaterial i vår kompost.

Jord, grus och stenplattor tar vi emot på Gräfsåsen som konstruktionsmaterial. Men kontakta Gräfsåsen, vi kan bara ta emot det när vi själva har behov av det.

Privatpersoner kan lämna jord, grus och stenplattor på återvinningscentralen i Odenskog. I containern för keramik.

Sidan uppdaterad 2023-04-26