Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas allt organiskt material från trädgårdar, gräsytor och parker. Jord, grus och stenplattor ska inte sorteras som trädgårdsavfall; se konstruktionsmaterial.

Grövre trädgårdsavfall som stammar, grenar och kvistar ska sorteras för sig. Det går till krossning.

Löv, gräs och häck-klipp sorteras för sig.

OBS! Löv, gräs och häck-klipp får ej avlämnas i plastsäckar! Töm säckarna eller använd papperssäckar i stället.

Trädgårdsavfallet blandar vi in som strukturmaterial i vår kompost.

Sidan uppdaterad 2018-01-30