Sopor i företag

Alla företag som äger sin fastighet ska ha ett sopabonnemang hos oss. Företag som hyr sina lokaler bör avtala med sin hyresvärd hur sophanteringen i fastigheten ska fungera. Från företag hämtar vi Sopor till förbränning och Matavfall.

Rest till soptipp - Deponiavfall

Den 1 januari 2018 slutade vi att hämta Rest till soptipp (även kallat Restavfall eller Deponiavfall). Anledningen till att vi avslutar tjänsten var att mycket slängdes i dessa kärl som inte hör hemma här. Rest till soptipp är glas och porslin som inte är förpackningar: dricksglas, spegelglas, elsäkringar, trasigt porslin och annat keramiskt material. Men vanliga avfall i restavfallskärlen var metallskrot, elektronik, leksaker, böcker, kläder och skor. Samtliga dessa prylar ska sorteras och slängas på andra ställen.

Vi hoppas på din förståelse och nu kanske ni får plats med ett till kärl för förpackningar i soprummet! Behöver ni kärl för glas och porslin; vänd er till ett återvinningsföretag.

Detta hämtar vi:

Sopor till förbränning

Heter också Brännbart. Det kan vara:

 • Diskborstar
 • Förpackningar - kladdiga
 • Pennor
 • Kuvert
 • Post it-lappar

Matavfall

Till exempel:

 • Matrester
 • Kaffefilter och thépåsar
 • Hushållspapper och servetter
 • Komposterbara engångstallrikar, -muggar och -bestick

Tänkt på att använda komposterbara påsar
Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl
- ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er!

Sortera mer och spara pengar!

Alla kärl för Sopor till förbränning och Matavfall är märkta med en digital id-bricka (en svart plastrundel). Varje tömning av ert kärl registreras digitalt med en avläsare i sopbilen som läser koden i id-brickan och registrerar hämtningen. På så sätt kvalitetssäkrar vi vår sophämtning.

För Sopor till förbränning betalar ni per hämtning. Varje tömning registreras och ni betalar sedan bara för det antal tömningar som vi utfört hos er. Har ni flera kärl för Sopor till förbränning kan ni spara pengar så här:

 • Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall
 • Se till att fylla ett kärl för Sopor till förbränning i taget

Då förblir kanske ett kärl för Sopor till förbränning tomt och det tar vi inte ut någon hämtningsavgift för.

Välsorterat, snyggt och prydligt

Ett soprum ska vara snyggt och prydligt med sorterade sopor i lagom stora kärl. Då blir det trevligare för er att lämna sopor och för oss att hämta. Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er! Förpackningar och tidningar samt Sopor till soptipp (utom stickande och skärande avfall) ska läggas löst i kärlen.

Använd gärna våra sopsorteringsskyltar för soputrymmen

Vi hjälper gärna till med förbättringar av ert soputrymme - en soprums-makeover

Förpackningar, tidningar och papper

Alla förpackningar av papper och wellpapp, plast - även mjukplast och pallemballage, glas och metall ska sorteras ut och lämnas till återvinning liksom tidningar och kontorspapper. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för att materialet samlas in och återvinns. Vänd dig till deras entreprenörer för att skaffa hämtningsabonnemang eller lämna själv på Mottagningspunkten i Lugnviköppnas i nytt fönster (företagens återvinningsstation)

Läs mer om återvinning av olika förpackningsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompostpåsar

Förpacka ert matavfall i komposterbara påsar. Det är viktigt att påsarna ni använder för Matavfall är certifierade enligt EN 13432. Om du använder andra påsar förstör det komposteringsprocessen. Försäljare av köks-, städ- eller kontorsutrustning samt byggvaruhus kan ha ett bra utbud av kompostpåsar och annan utrustning för avfall.

Till hushållen delar vi ut kompostpåsar men de betalas via hushållens grundavgift.

Soprumsskyltar

Vi delar ut skyltar att sätta upp på väggen och dekaler att klistra på sopkärlen. Kontakta oss om du vill ha färdiga skyltar. Vi kan också förmedla era önskemål om skyltar och dekaler för förpackningar och tidningar till Lundstams, som är det företag som hämtar de avfallslagen från de flesta verksamheterna.

Här hittar du skyltar till ert soputrymme om du vill skriva ut dem själv. Klicka på bilderna nedan och skriv ut en skylt för varje kärl (rekommenderad webläsare: Internet Explorer). Du kan förstora upp till A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem. Hör av dig till oss om era sopkärl saknar klisterdekaler.

Skylt med texten Matavfall

Skylt:

Matavfall

Skylt med texten Till förbränning

Skylt:

Sopor till förbränning

Soprums-makeover

En dekal med texten SOPRUMS-Makeover

Hur ser det ut i ert soprum eller på er uppställningsplats för sopkärl? Har ni rätt antal kärl för respektive avfallsslag, finns det skyltar och är belysningen bra? Varför inte göra en genomgång och uppfräschning - en soprums-makeover?

Tillsammans med en av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenörer här i Östersund erbjuder vi ett stort och ett litet makeover-paket för soprum. Oftast räcker det med att sätta upp nya skyltar och dela ut information till användarna av soprummet, men ibland kan det behövas en rejäl genomgång av soprummets funktionalitet.

Mini makeover

Behövs det bara en liten uppfräschning? Vi ger råd via telefon eller e-post. Vi skickar skyltar och dekaler och alla användare får en anpassad sopsorteringsguide för just ert soprum.

Total makeover

Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Alla användare får en anpassad information om just er sophantering. Vi erbjuder också en informationsträff om sopsortering för alla användare av soprummet.

OBS! Det är bara fastighetsägare eller ansvarig på ägarens uppdrag som kan beställa en soprums-make over.

Kontakta oss för en soprums-make over!

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-13