Sopor i företag

Alla företag som äger sin fastighet ska ha ett sopabonnemang hos oss. Företag som hyr sina lokaler bör avtala med sin hyresvärd hur sophanteringen i fastigheten ska fungera. Från företag hämtar vi restavfall och matavfall.

Rapportera farligt avfall till naturvårdsverket

Från 1 november ska uppgifter om farligt avfall rapporteras till naturvårdsverket. Då blir det spårbart vem som hanterar det farliga avfallet, var det finns och hur mycket det är. Nästan alla har farligt avfall - åtminstone lysrör.

Skyldigheten att anteckna uppgifter om det farliga avfallet har funnits i många år. De anteckningarna har bara redovisats på begäran men nu ska uppgifterna rapporteras till naturvårdsverket i ett digitalt system, inom två dagar efter hanteringen.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är till exempel elektronik, lysrör, färg och kemikalierester, så det finns farligt avfall i nästan alla verksamheter.

Vilka ska rapportera farligt avfall?

Kravet på rapportering gäller alla verksamheter:

 • där farligt avfall produceras
 • som transporterar farligt avfall
 • som samlar in farligt avfall
 • som behandlar farligt avfall
 • som mäklar eller handlar med farligt avfall.

Det gäller alla som har lysrör men också allt från frisörsalonger, målarfirmor, verkstäder, städfirmor till kemiska industrier. Gräfsåsens avfallsanläggning kommer att rapportera och kommer därför behöva ställa frågor till avfallslämnare.

Vad ska rapporteras?

Den som producerar det farliga avfallet, den som transporterar det och den som samlar in det ska rapportera. Uppgifterna är:

Tabell över vad olika aktörer ska rapportera till naturvårdsverket.

Avfallsproducent

Transportör

Insamlare/behandlare

Från vem

Från vem

Från vem

Datum

Datum

Datum

Transportsätt

Transportsätt

Transportsätt

Avfallets vikt i kg

Avfallets vikt i kg

Avfallets vikt i kg

Till vem ska det

Till vem ska det

Till vem ska det.


Hur och när ska det rapporteras?

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på naturvårdsverkets tjänst.

Rapporteringen ska ske inom två dagar.

Privatpersoner rapporterar inte

Farligt avfall som lämnas av privatpersoner på återvinningscentralen, eller för den delen i soprum eller skåp för farligt avfall ska inte rapportera till naturvårdsverket. Det är återvinningscentralen som rapporterar.

Containrar med verksamhetsavfall inventeras

Det är kommunens ansvar att samla in avfall från hushållen och avfall från fikarum och städsopor från personalutrymmen. Det är inte kommunens ansvar att ta hand om verksamhetsavfallet. Vi vet att det kommer med en del verksamhetsavfall i kommunens sopbilar.

Runt om i kommunen finns det containrar som vi har ställt ut hos företag. I en del av dem är det mycket avfall från själva verksamheten. Vi inventerar de containrarna och kommer att ta bort containrar som i huvudsak innehåller verksamhetsavfall.

Vi kommer att ställa ut kärl för restavfall och för matavfall istället för containrarna hos företagen. Hur många, hur stora och hur ofta de ska tömmas, det kommer vi att föra en dialog med företaget om.

För avfallet som uppstår på grund av företagets verksamhet (verksamhetsavfall) får företaget teckna nytt avtal med någon annan aktör.

Det här behöver företagen tänka igenom:

 • Har företaget ordnat med återvinning av förpackningar?
 • Hur många kärl behöver företaget för avfall från personalutrymmen och städsopor? Hur stora ska kärlen vara och hur ofta ska de tömmas? Kärlen är 190 liter, 370 liter och 660 liter stora.
 • Hur många kärl behöver företaget för matavfall? Kärl för matavfall är 80 liter eller 190 liter.
 • Räkna på kostnaderna utifrån vår taxa. Det blir ny taxa från 2021.

Beställ kärl i det här formuläretDet är sex siffror. Om ni hyr, och inte får fakturan direkt, ange då adressen där soptunnorna står.


Storlekarna för matavfallskärl är 80 liter, 140 liter och 190 liter. Matavfallskärlen bör tömmas varannan vecka, eller oftare.

Ange hur många kärl för matavfall ni vill ha

Ange hur ofta ni skulle vilja att matavfallskärlet töms. 3 gånger i veckan, 2 gånger i veckan, en gång i veckan eller varannan vecka.

Kärlstorlekarna är 190 liter, 370 liter eller 660 liter.

Ange antal kärl för restavfall som ni vill ha. Restavfallet är det som inte är matavfall, förpackningar eller farligt avfall.

Det kommer en bekräftelse på att formuläret är skickat och senare en bekräftelse på att ändringar i abonnemanget är genomfört.

Rest till soptipp - Deponiavfall

Den 1 januari 2018 slutade vi att hämta Rest till soptipp (även kallat Deponiavfall). Anledningen till att vi avslutar tjänsten var att mycket slängdes i dessa kärl som inte hör hemma här. Rest till soptipp är glas och porslin som inte är förpackningar: dricksglas, spegelglas, elsäkringar, trasigt porslin och annat keramiskt material. Men vanliga avfall i restavfallskärlen var metallskrot, elektronik, leksaker, böcker, kläder och skor. Samtliga dessa prylar ska sorteras och slängas på andra ställen.

Vi hoppas på din förståelse och nu kanske ni får plats med ett till kärl för förpackningar i soprummet! Behöver ni kärl för glas och porslin; vänd er till ett återvinningsföretag.

Restavfall och matavfall hämtar vi

Restavfall

Heter också sopor till förbränning. Det kan vara:

 • Diskborstar
 • Förpackningar - kladdiga
 • Pennor
 • Kuvert
 • Post it-lappar
 • Dammsugarpåsar

Matavfall

Till exempel:

 • Matrester
 • Kaffefilter och thépåsar
 • Hushållspapper och servetter
 • Komposterbara engångstallrikar, -muggar och -bestick (certifierade enligt EN 13432)

Tänkt på att använda komposterbara påsar
Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl
- ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er!

Sortera mer och spara pengar!

Alla kärl för Sopor till förbränning och Matavfall är märkta med en digital id-bricka (en svart plastrundel). Varje tömning av ert kärl registreras digitalt med en avläsare i sopbilen som läser koden i id-brickan och registrerar hämtningen. På så sätt kvalitetssäkrar vi vår sophämtning.

För Sopor till förbränning betalar ni per hämtning. Varje tömning registreras och ni betalar sedan bara för det antal tömningar som vi utfört hos er. Har ni flera kärl för Sopor till förbränning kan ni spara pengar så här:

 • Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall
 • Se till att fylla ett kärl för Sopor till förbränning i taget

Då förblir kanske ett kärl för Sopor till förbränning tomt och det tar vi inte ut någon hämtningsavgift för.

Välsorterat, snyggt och prydligt

Ett soprum ska vara snyggt och prydligt med sorterade sopor i lagom stora kärl. Då blir det trevligare för er att lämna sopor och för oss att hämta. Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er! Förpackningar och tidningar samt Sopor till soptipp (utom stickande och skärande avfall) ska läggas löst i kärlen.

Använd gärna våra sopsorteringsskyltar för soputrymmen

Vi hjälper gärna till med förbättringar av ert soputrymme - en soprums-makeover

Förpackningar, tidningar och papper hämtar vi inte

Alla förpackningar av papper och wellpapp, plast - även mjukplast och pallemballage, glas och metall ska sorteras ut och lämnas till återvinning liksom tidningar och kontorspapper. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för att materialet samlas in och återvinns. Vänd dig till deras entreprenörer för att skaffa hämtningsabonnemang eller lämna själv på Mottagningspunkten i Lugnvik (företagens återvinningsstation)

Läs mer om återvinning av olika förpackningsmaterial

Kompostpåsar

Förpacka ert matavfall i komposterbara påsar. Det är viktigt att påsarna ni använder för Matavfall är certifierade enligt EN 13432. Om du använder andra påsar förstör det komposteringsprocessen. Försäljare av köks-, städ- eller kontorsutrustning samt byggvaruhus kan ha ett bra utbud av kompostpåsar och annan utrustning för avfall.

Till hushållen delar vi ut kompostpåsar men de betalas via hushållens grundavgift.

Soprumsskyltar

Vi delar ut skyltar att sätta upp på väggen och dekaler att klistra på sopkärlen. Kontakta oss om du vill ha färdiga skyltar. Vi kan också förmedla era önskemål om skyltar och dekaler för förpackningar och tidningar till Lundstams, som är det företag som hämtar de avfallslagen från de flesta verksamheterna.

Här hittar du skyltar till ert soputrymme om du vill skriva ut dem själv. Klicka på bilderna nedan och skriv ut en skylt för varje kärl (rekommenderad webläsare: Internet Explorer). Du kan förstora upp till A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem. Hör av dig till oss om era sopkärl saknar klisterdekaler.

Skylt med texten Matavfall

Skylt:

Matavfall

Skylt med texten Till förbränning

Skylt:

Sopor till förbränning

Soprums-makeover

En dekal med texten SOPRUMS-Makeover

Hur ser det ut i ert soprum eller på er uppställningsplats för sopkärl? Har ni rätt antal kärl för respektive avfallsslag, finns det skyltar och är belysningen bra? Varför inte göra en genomgång och uppfräschning - en soprums-makeover?

Tillsammans med en av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenörer här i Östersund erbjuder vi ett stort och ett litet makeover-paket för soprum. Oftast räcker det med att sätta upp nya skyltar och dela ut information till användarna av soprummet, men ibland kan det behövas en rejäl genomgång av soprummets funktionalitet.

Mini makeover

Behövs det bara en liten uppfräschning? Vi ger råd via telefon eller e-post. Vi skickar skyltar och dekaler och alla användare får en anpassad sopsorteringsguide för just ert soprum.

Total makeover

Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Alla användare får en anpassad information om just er sophantering. Vi erbjuder också en informationsträff om sopsortering för alla användare av soprummet.

OBS! Det är bara fastighetsägare eller ansvarig på ägarens uppdrag som kan beställa en soprums-make over.

Kontakta oss för en soprums-make over!

Tips vid byggande av soprum

Ett rätt utformat soprum gör det lätt att göra rätt, det är lätt att sköta och underhålla. Soprummet och vägen till fram till soprummet är vår arbetsmiljö och omfattas av arbetsmiljökrav.

Östersunds kommun har tagit fram Tips vid byggande av soprum Pdf, 904 kB. med de viktigaste kraven för att soprummet ska ha en bra arbetsmiljö och vara funktionellt för de boende.

 • Hur mycket plats behövs?
 • Hur ska vägen vara för att kunna dra sopkärlen?
 • Belysning
 • Dörrar
 • Ventilation
 • Golv och väggar
 • Brand
 • Skyltning
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-22