Sopavgifter för företag

I avgiften ingår alltid en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på hur ofta soporna hämtas, hur stora kärlen är och vilka sopor vi hämtar hos er. Soporna hämtas enligt ett fast tömningsintervall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Sopavgifter för företag 2020

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2020.
Pris inom parantes är inkl moms.

Grundavgift:

552 (690) kr/år

Hämtningsavgift: Rest till förbränning

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift

Kärl 140 l

Enligt fast hämtningschema

54,40 (68) kr/hämtning

Kärl 190 l

Enligt fast hämtningsschema

60 (75) kr/hämtning

Kärl 370 l

Enligt fast hämtningsschema

78,40 (98) kr/hämtning

Kärl 660 l

Enligt fast hämtningsschema

108,80 (136) kr/hämtning


Avgifter: Rest till förbränning - Container

Containerstorlek

Avgift kr/år


4 m³

2 240 (2 800)


6 m³

2 400 (3 000)


8 m³

2 560 (3 200)

Sopor till förbränning

Hämtningsavgift kr/tömn

+ Behandlingsavgift kr/ton

Enligt fast hämtningsschema

280 (350)

1 075,20 (1 344)

Extra/Beställd hämtning

731,20 (914)

1 075,20 (1 344)

Avgiften för utställning och hemtagning av en container är 600 kr/tim (750 inkl moms).

Hämtningsavgift: Matavfall

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift

80 l

1 gång/vecka

718,40 (898) kr/år

80 l

Var 14:e dag

396 (495) kr/år

140 l

1 gång/vecka

823,20 (1 029) kr/år

140 l

Var 14:e dag

413,60 (517) kr/år

190 l

1 gång/vecka

917,60 (1 147) kr/år

190 l

Var 14:e dag

504 (630) kr/år

Vi kan erbjuda fler alternativ - kontakta oss

Behöver du hyra en container tillfälligt?

Vi hyr även ut containers för Sopor till förbränning för tillfällig uppställning, men vi har bara täckta containers med luckor. De passar bra till exempel vid tillfälliga evenemang.

Tillfällig containerhyra

Containerstorlek

Riktpris kr/vecka

4 m³

ca 43 (54)

6 m³

ca 46 (58)

8 m³

ca 49 (62)


Avgift för utställning och hemtagning

600 (750) kr/tim


Avgift för sophämtning - tömning av tillfällig container

Hämtningsavgift

Behandlingsavgift

731,20 (914) kr/tömning

1075,20 (1 344) kr/ton

Byte av kärl

Behöver du byta kärl till annan storlek kostar det 192 (240) kronor/gång.

Överfullt kärl

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Ligger det sopor utanför kärlet eller ramlar det sopor från kärlet vid en tömning måste en extra tömning göras. En extra avgift på 160 (200) kronor kommer att tas ut för den extra tömningen.
Avgiften tas ut oavsett om det är kompostkärlet eller kärlet för sopor till förbränning som är överfullt.

Felsorterade sopor

Vi tar ut en avgift för felsorterade sopor. En extra avgift på 160 (200) kronor tas ut för grava felsorteringar; exempelvis om det ligger Miljöfarligt avfall i sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga soppåsar slängs i kompostkärlet.

Extra hämtning

Vid extra hämtning av sopor tar vi ut ordinarie hämtningsavgift samt en framkörningsavgift på 240 (300) kr.
Vi utför extra hämtning inom två arbetsdagar från beställningen.
För extra tömning av container - se tabell ovan.

Lång dragväg

En avgift tas ut då avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats är längre än 5 meter. Avgiften beror på hur ofta kärlet töms men är oberoende av kärlets storlek samt avfallsslag.

Avgifter för lång dragväg

Hämtningsfrekvens

Avgift

156 ggr/år

1 100 (1 375) kr/kärl

104 ggr/år

828 (1 035) kr/kärl

52 ggr/år

552 (690) kr/kärl

26 ggr/år

276 (345) kr/kärl

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-29