Sortera sopor på jobbet

På jobbet eller i skolan ska du sortera soporna, i stort sett, på samma sätt som hemma men soporna ska inte alltid till samma ställen som soporna från hushållen.

Varje dags-soporna

Soporna som uppstår varje dag där människor vistas (motsvarande de sopor som uppstår i hushållen) ska sorteras på samma sätt som hemma. Viktigast är att sortera ut de miljöfarliga soporna som elektronik och starka lösningsmedel. Alla förpackningar; både lunchlådan i personalköket och bubbelplasten på lagret ska sorteras ut, liksom allt papper från kontoret. Matavfallet ska sorteras för sig i komposterbara påsar. Det är i stort sett bara kuvert, post-it-lappar, trasiga pennor och pappershanddukarna från personaltoaletten som ska gå till förbränning.

Avfall från verksamheter ska alltså sorteras ungefär på samma sätt som hemma, men tänk på att de inte alltid får slängas på samma ställen som där hushållen får slänga sina sopor.

Förpackningar, tidningar och papper

Alla förpackningar av

  • papper
  • wellpapp
  • plast (även mjukplast och pallemballage)
  • glas (skilj på färgat och ofärgat)
  • metall

ska sorteras ut och lämnas till återvinning liksom

  • tidningar och kontorspapper

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för att materialet samlas in och återvinns. Vänd dig till ett återvinningsföretag för att skaffa hämtningsabonnemang eller lämna själv på Mottagningspunkten i Lugnvik (företagens återvinningsstation)

Läs mer om hur du sorterar förpackningsmaterial

Kompostpåsar

Förpacka ert matavfall i komposterbara påsar. Det är viktigt att påsarna ni använder för Matavfall är certifierade enligt EN 13432. Om du använder andra påsar förstör det komposteringsprocessen. Försäljare av köks-, städ- eller kontorsutrustning samt byggvaruhus kan ha ett bra utbud av kompostpåsar och annan utrustning för avfall.

Till hushållen delar vi ut kompostpåsar men de betalas via hushållens grundavgift.

Verksamhetsavfall

De sopor som uppstår som en följd av verksamheten kallas verksamhetsavfall och även det ska sorteras. Ta hjälp av oss eller av ett återvinningsföretag för bra sortering av ert verksamhetsavfall.

Har du något svårsorterat?

Gå till vår sopsorteringsguide A - Ö där du kan söka på de mest svårsorterade soporna.

Bild på olika sorters sopor med texten A - Ö Sopsortering

Bra ordning på sopsorteringen

Fungerar sorteringen av ert verksamhetsavfall? Och hur ser det ut i personalmatsalen, på lagret och i soprummet? Finns det sorteringsmöjligheter där soporna uppstår? Backar för alla sorters förpackningar? Kompostkorg för Matavfall? En låda för Miljöfarligt avfall?

För att sopsorteringen på din arbetsplats ska fungera ska det vara ETT - Enkelt, Tydligt och Tillgängligt. Se över vilka sopor som uppstår i era olika utrymmen. Ställ dit backar, lådor eller sorteringsmöbler. Skylta upp; varför inte med våra sorteringsskyltar, se nedan. Informera alla var de olika sorteringsmöjligheterna finns och se till att någon tömmer soporna. Se över era soprum, sopkärl och hämtningsabonnemang så att de är rätt dimensionerade för era behov. Kontakta oss på Avfall Återvinning om ni behöver råd för er sopsortering.

Sopsorteringsskyltar för skolor och arbetsplatser

Vilka sopor uppstår på lagret, i klassrummet eller i matsalen? Finns det sorteringsmöjligheter där och är det skyltat så att alla förstår?

Vi har tagit fram skyltar speciellt för arbetsplatser, förskolor och skolor. Längst ned finns skyltar som kan passa för fordonsverksamheter eller andra verksamheter där mycket miljöfarligt avfall uppstår.
Klicka på bilden, skriv ut, beskär och plasta in!
Rekommenderad webläsare: Internet Explorer.

Sopsorteringsskylt: Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall

Viktigast är att hålla ordning på det miljöfarliga avfallet som kemikalier, lösningmedel, färg och olja men också elektronik och alla slags lampor och batterier.

Sopsorteringsskylt: Miljöfarligt: lampor och batterier

Har ni mest bara lampor och batterier så passar denna skylt bättre.

Sopsorteringsskylt: Pant

Pantflaskor och pantburkar

Panta mera... Det blir en slant till fikakassan.

Sopsorteringsskylt: Matavfall

Matavfall

Alla matrester ska sorteras ut. Även servietter och hushållspapper kan slängas här. Blommor och blomskräp passar också här men inte blomjord.

Sopsorteringsskylt: Plastförpackningar på jobbet

Förpackningar, papper och tidningar

Plastförpackningar kan behöva sorteras både i lagerutrymmen...

Plastförpackningar

...och där det fikas. Välj den skylt som passar bäst.

Engångstallrikar och -muggar av plast ska sorteras som plastförpackning.

Sopsorteringsskylt: Pappersförpackningar

Tomma pappersförpackningar uppstår både i verksamheter och där människor vistas. Pappersstallrikar och pappmuggar ska sorteras som pappersförpackning.

Skilj på pappersförpackningar och...

Sopsorteringsskylt: Wellpapp

...wellpapp (som känns igen på den vågiga kärnan).

Sopsorteringsskylt: Metallförpackningar

Metallförpackningar uppstår oftast i storkök och i personalrum. Tänk så många som äter sin lunch ur aluminiumformar. Skrapa ur och vik ihop så går de att hantera utan kladd.

Sopsorteringsskylt: Ofärgade glasförpackningar

Glasburkar och glasflaskor brukar också tömmas i köken. Här ska inget annat glas slängas. Skilj på ofärgade och...

Sopsorteringsskylt: Färgade glasförpackningar

...färgade glasförpackningar.

Sopsorteringsskylt: Blandade förpackningar

Är det ont om plats inomhus men bra sorteringsmöjligheter i soprummet kan man lägga ihop alla förpackningar och sortera i soprummet.

Sopsorteringsskylt: Blandade förpackningar och tidningar

Lägg ihop förpackningar och tidningar och sortera sen i soprummet.

Sopsorteringsskylt: Papper

Verksamheter generarar ofta mycket skriv- och ritpapper. 10 % felsorteringsgrad får förekomma - det vill säga en och annan tidning kan få åka med.

Sopsorteringsskylt: Tidningar

Samma felsorteringsgrad gäller för tidningar; det vill säga i tidningar får 10% papper läggas. Blir det mer papper vill återvinningsföretagen gärna ha det separat.

Här passar också böcker med mjuka pärmar.

Sopsorteringsskylt: Tonerkassetter

Tonerkassetter

Numera finns inget miljöfarligt i färgen men tillverkarna tar tillbaka de tomma kassetterna och fyller dem på nytt.
Det är bra återanvändning!

Sopsorteringsskylt: Metaller

Metaller

Metallskrot ska inte blandas med metallförpackningar men det går också till materialåtervinning oavsett om det lämnas till Avfall Återvinning eller ett återvinningsföretag.

Sopsorteringsskylt: Sopor som ska gå till förbränning

Sopor till förbränning

Vad blir kvar? Inte mycket. Föremål av plast, papper, textil, trä, gummi etc som inte är förpackningar ska gå till förbränning.

Sopsorteringsskylt: Sopor från kontor som ska gå till förbränning

På ett kontor är det i stort sett bara kuvert (alla slags kuvert), post it-lappar och trasiga pennor som ska hamna i den vanliga papperskorgen.

Sopsorteringsskylt: Sopor i skolvärlden som ska gå till förbränning

För förskolor och skolor kan denna skylt passa bättre.

Sopsorteringsskylt: Sopor som ska läggas på soptippen

Sopor till soptipp

Det enda som ska till soptippen (deponeras) är glas (men inga förpackningar), porslin och mineralull.

Sopsorteringsskyltar för fordonsverksamheter

... eller andra verksamheter där mycket miljöfarligt avfall uppstår.

Klicka på bilden, skriv ut, beskär och plasta in!
Rekommenderad webläsare: Internet Explorer.

Sopsorteringsskylt: Batterier

Batterier

Småbatterier; även laddningsbara.


Sopsorteringsskylt: Bilbatterier

Bilbatterier

Sopsorteringsskylt: Elektronik

Elektronik

Allt med sladd eller batteri.


Sopsorteringsskylt: Kemikalier och lösningsmedel

Kemikalier

Hit hör alla vätskor med varningstext som färg, lösningsmedel och rengöringsmedel. Se till att förpackningen är väl försluten och uppmärkt.

Sopsorteringsskylt: Lampor

Lågenerergilampor och glödlampor

lägger du i samma bytta.

Sopsorteringsskylt: Olja

Olja


Sopsorteringsskylt: Oljefilter

Oljefilter

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-28