Livsmedelskontroll- omklassning

Från och med 1 januari 2024 införs ett nytt sätt att beräkna hur mycket livsmedelskontroll en verksamhet ska ha. Detta innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Nedan kan du läsa mer om vad du behöver göra för att lämna in uppgifter till oss samt vad den nya beräkningsmodellen innebär.

När ska jag lämna in mina uppgifter?

Vi är tacksamma om du lämnar in dina uppgifter så snart som möjligt eftersom alla livsmedelsmedelsverksamheter måste klassas om innan årsskiftet 2023/2024.

Vilka uppgifter behöver jag lämna in till er?

Dessa uppgifter kommer du att behöva uppge:

 • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
 • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
 • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
 • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Det här behöver du också ta reda på innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten:

 • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.

Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är:

 • produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel
 • antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Hur lämnar jag in uppgifterna?

Använd vår e-tjänst för att lämna in dina uppgifter: E-tjänst.

Vad kostar det?

Det är kostnadsfritt. Vi kommer inte att debitera dig för omklassningen.

Varför införs en ny klassningsmodell?

Den nya klassningsmodellen är anpassad för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Till exempel kommer grossister att ha mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

 • Klassningsmodellen syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter och till att ta hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister.
 • Klassningsmodellen gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Vem kan använda e-tjänsten?

 • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.
 • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.
 • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Om e-tjänsten

 • Du som företagare behöver inte fylla i lika många uppgifter som tidigare. Information som du redan har lämnat till Bolagsverket, Skatteverket m.fl. angående verksamheten är redan ifylld i e-tjänsten om du väljer att inte fylla i uppgifterna manuellt.
 • E-tjänsten är kopplad till Bolagsverket. Information om ditt företag kommer därför att kunna vara ifylld på förhand i e-tjänsten beroende på om du är firmatecknare eller ej.
 • För till exempel stiftelser och privatpersoner finns ingen koppling mot Bolagsverket, då behöver du fylla i företagsuppgifter manuellt i tjänsten.
 • Kontrollen blir mer transparent. När du som företagare har lämnat uppgifter i e-tjänsten får du en preliminär bedömning om antalet kontrolltillfällen för de närmaste fem åren. Det är viktigt att uppgifterna du fyller i stämmer överens med verkligeheten i din verksamhet. Betydande förändringar i verksamheten ska alltid anmälas omgående av företaget.

Fördjupning

Sidan uppdaterad 2023-12-20