Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Ansöknings- eller anmälnings­avgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om den som söker inte får tillstånd.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk talongen med " 9 - 31150 - 907 - 2670". Kvitto på inbetalat belopp ska bifogas med ansökan eller anmälan.

Nya avgifter beslutade av kommunfullmäktige 2015-09-17 gäller från 1 januari 2016, dnr 770-2015.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansöknings- och anmälningsavgifter:
Avgiften avserPris
Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning)13 500 kr
Ansökan vid ändring av bolagsform9 500 kr
Ändrade ägandeförhållanden, aktier bolagsandelar > 50%11 000 kr
Ändrade ägarförhållanden, aktier bolagsandelar ≤ 50%5 500 kr
Utvidgat tillstånd Serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion)6 200 kr
Utökad serveringstid (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion)4 400 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar9 500 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening1 700 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar13 500 kr
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap900 kr
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap för Restauratörer med 1-5 tillfällen samtidigt370 kr
Anmälan ändring av befintligt tillstånd (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning etc.)900 kr
Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)1 350 kr
Ansökan cateringtillstånd av befintlig tillståndshavare5 500 kr
Ansökan om gemensam serveringsyta8 400 kr
Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten (avser tillverkare och partihandlare) 1-6 dagar9 500 kr
Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten (avser tillverkare och partihandlare) mer än 6 dagar13 500 kr
Anmälan provsmakning (avser tillståndshavare med provsmakning på tillståndet)560 kr
Anmälan om kryddning av snaps (avser tillståndshavare)560 kr
Anmälan om rumsservering/minibar560 kr

Tillsynsavgifter

Avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift:
Avgiften avserPris
Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd1350 kr
Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd900 kr
Trafikservering900 kr
Rörlig tillsynsavgift (gäller stadigvarande serveringstillstånd):
Årsomsättning av alkoholförsäljningPris
- 25 000Fast avgift
25 001 - 50 0001 700 kr
50 001 - 100 0002 600 kr
100 001 - 250 0003 400 kr
250 001 - 500 0004 300 kr
500 001 - 750 0005 100 kr
750 001 - 1 000 0008 500 kr
1 000 001 - 1 500 00011 900 kr
1 500 001 - 2 000 00013 500 kr
2 000 001 - 2 500 00015 300 kr
2 500 001 - 3 000 00017 000 kr
3 000 001 - 3 500 00018 700 kr
3 500 001 - 4 000 00020 400 kr
4 000 001 - 5 000 00022 950 kr
5 000 001 - 6 000 00024 600 kr
6 000 001 - 7 000 00027 200 kr
7 000 001 -30 600 kr

Öl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Fast tillsyns-/kontrollavgift:
Avgiften avserPris
Försäljning av folköl (gäller ej serveringställen med serveringstillstånd)1350 kr
Försäljning av tobak1 125 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 125 kr

Försäljning av receptfria läkemedel1 125 kr
För samtidig försäljning av folköl och tobak1 350 kr

För samtidig försäljning av tobak, e-cigaretter/

påfyllningsbehållare

1 350 kr

För samtidig försäljning av tobak, e-cigaretter/ påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

2 475 kr

För samtidig försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel2 700 kr
Tillfällig försäljning av tobak eller folköl:

Avgiften avser

Pris

Administrativ avgift för hantering av anmälan

200 kr

Nya avgifter för försäljning av folköl, tobak, e- cigaretter/påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel beslutade av kommunfullmäktige 2018-03-22 gäller från 2018-03-22, dnr 69-2018.

Sidan uppdaterad 2018-05-09