Tobak och/eller nikotinläkemedel

Försäljning av tobaksvaror ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. Försäljning av nikotinläkemedel (som ingår i gruppen receptfria läkemedel) ska anmälas till Läkemedelsverket, när anmälan är gjord kan försäljning påbörjas.

Försäljaren är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll) och att ansvara för att verksamheten följer ett lämpligt egenkontrollprogram. Program för egenkontroll ska bifogas anmälan om försäljning av tobaksvaror.

  • Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning är 1125 kronor.
  • Avgift för samtidig försäljning av tobak och receptfria läkemedel är 1350 kr.

Vilka regler gäller?

I försäljningslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror eller nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18 år. Inte heller får föräldrar skicka barn under 18 år för att köpa tobaksvaror eller nikotinläkemedel.

Langning

Tobaksvaror eller nikotinläkemedel får inte säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som ej fyllt 18 år.

Automater

Försäljning av tobaksvaror från automat är tillåten om det går att kontrollera mottagarens ålder.

Rökfria serveringar

Rökningen är förbjuden på alla inomhusserveringar som drivs som näringsverksamhet och erbjuder mat och dryck till förtäring på plats, oavsett om tillståndet är tillfälligt eller om verksamheten drivs av ideell förening. Rökförbudet gäller inte servering utomhus eller i särskilt inrättade rökrum.

Varningstexter och styckeförsäljning

Cigaretter får bara säljas i originalförpackning med särskild märkning. Förpackningen ska innehålla minst 20 cigaretter, vara försedd med varningstexter och innehållsdeklaration samt uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning.

Nikotinläkemedel får endast säljas i sin originalförpackning. Det ska vid exponering av produkterna framgå att de är läkemedel.

Marknadsföring

Tobaksreklam är förbjuden, även om måttfulla kommersiella meddelanden får förekomma på försäljningsstället.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i 6 månader. Kommunen kan också ge dig en varning.

Kommunen kan också besluta att en tobaksvara ska tas om hand.

Beslut som en kommun har fattat enligt tobakslagen överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Den som säljer tobaksvaror till underåriga kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Den som säljer nikotinläkemedel utan att först ha anmält handeln till Läkemedelsverket, säljer eller lämnar ut nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Det är Läkemedelsverket som beslutar om förelägganden eller förbud.

Folkhälsomyndighetens sida om tobaklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18-årsdekalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Sorteras under "Dekaler"...)

Läkemedelsverkets sida om Receptfria läkemedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-02-19