Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsyn. Ansöknings- eller anmälnings­avgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om prövningen påbörjats.

Från och med 1 juli 2019 är försäljning av tobaksprodukter tillståndspliktigt och en avgift för handläggning av ansökan tas ut. Från 1 januari 2020 kommer tillsynsavgift kopplad till försäljningstillståndet tas ut.

Tillsynsavgift tas även ut för försäljning av receptfria läkemedel och folköl.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk inbetalningen med " 9 - 31150 - 907 - 2670". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Avgifter för försäljning av folköl och receptfria läkemedel beslutades av Kommunfullmäktige 2019-03-28. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Avgifter för försäljning av tobak och e- cigaretter/påfyllningsbehållare beslutade av Kommunfullmäktige 2018-03-22. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Avgifter för försäljning av tobaksvaror beslutade av Kommunfullmäktige 2019-07-01. Avgifterna indexuppräknas varje år. Tillsynsavgift gäller från 2020-01-01.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Avgiften avserAvgift/kr
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, (allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning)14 900
Anmälan ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mer än 50 %)12 150
Ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mindre än 50 %)6 080 
Ansökan utvidgat tillstånd, serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion, 4 425 kr)8 850
Ansökan utökad serveringstid, (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion, 2 430 kr)4 860
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar10 490

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar för tillståndshavare i kommunen

5 130

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening1880
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar14 900
Anmälan ändring av befintligt tillstånd, (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning etc.)1000
Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)1 500
Ansökan cateringtillstånd, (avser tillståndshavare)6 070
Ansökan om gemensam serveringsyta, (avser tillståndshavare)9 280
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 1-6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)10 490
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, mer än 6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)14 900
Anmälan provsmakning, (avser tillståndshavare)620
Anmälan kryddning av snaps, (avser tillståndshavare)620
Anmälan rumsservering/minibar, (avser tillståndshavare)620

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

1000

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, 1-5 tillfällen samtidigt (avser tillståndshavare)

410

Tillsynsavgifter

Avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift:
Avgiften avserAvgift/kr
Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd1 490
Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd1000
Trafikservering1000
Rörlig tillsynsavgift (gäller stadigvarande serveringstillstånd):
Årsomsättning av alkoholförsäljningAvgift/kr
- 25 000 (endast fast avgift)1 490
25 001 - 50 0001 880
50 001 - 100 0002 870
100 001 - 250 0003 760
250 001 - 500 0004 750
500 001 - 750 0005 650
750 001 - 1 000 0009 390
1 000 001 - 1 500 00013 140
1 500 001 - 2 000 00014 900
2 000 001 - 2 500 00016 900
2 500 001 - 3 000 00018 770
3 000 001 - 3 500 00020 640
3 500 001 - 4 000 00022 530
4 000 001 - 5 000 00025 310
5 000 001 - 6 000 00027 160
6 000 001 - 7 000 00030 030
7 000 001 -33 790

Folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

Fast tillsyns-/kontrollavgift:
Avgiften avserAvgift/kr
Försäljning/servering av folköl (gäller ej serveringsställen med serveringstillstånd)1 490

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 190

Försäljning av receptfria läkemedel1 240

För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel

1 490

Tobakstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Avgiften avser

Avgift/kr

Ansökningsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

11 180

Ansökningsavgift tillfällig försäljning

11 180

Ändring av tillstånd vilket medför ett utredningsförfarande till

exempel ändring av bolagsföreträdare

6 770

Årlig tillsynsavgift (från och med 2020-01-01)

5 800

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-29