Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan eller anmälan och för tillsyn/kontroll. Ansöknings- eller anmälnings­avgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om prövningen påbörjats.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Avgifter för alkohol, folköl och receptfria läkemedel beslutades av Kommunfullmäktige 2019-03-28 samt 2020-10-20. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Avgifter för försäljning av tobak och e- cigaretter/påfyllningsbehållare beslutade av Kommunfullmäktige 2018-03-22. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Avgifter för försäljning av tobaksvaror beslutade av Kommunfullmäktige 2019-07-01. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansöknings- och anmälningsavgifter:
Avgiften avserAvgift
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, (allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning)15 170 kr
Anmälan ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mer än 50 %)12 370 kr
Ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mindre än 50 %)6 240 kr 
Ansökan utvidgat tillstånd, serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion, 4 500 kr)9 010 kr
Ansökan utökad serveringstid, (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion, 2 475 kr)4 950 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar10 680 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar för tillståndshavare i kommunen

5 220 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening1 910 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar15 170 kr
Anmälan ändring av befintligt tillstånd, (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning etc.)1 020 kr
Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)1 530 kr
Ansökan cateringtillstånd, (avser tillståndshavare)6 180 kr
Ansökan om gemensam serveringsyta, (avser tillståndshavare)9 450 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 1-6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)10 680 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, mer än 6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)15 170 kr
Anmälan provsmakning, (avser tillståndshavare)630 kr
Anmälan kryddning av snaps, (avser tillståndshavare)630 kr
Anmälan rumsservering/minibar, (avser tillståndshavare)630 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap*

610 kr

*Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beviljas för högst 12 tillfällen per år/sökande. Maximalt beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal. Första ansökan 610 kr och resterande ansökningar 200 kr per tillfälle.


Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd

Avgifter täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Avgiften avserAvgift
Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd1 520 kr
Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd1 020 kr
Trafikservering1 020 kr

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Baseras på årsomsättning av alkoholförsäljningAvgift
- 25 000 (endast fast avgift)1 910 kr
25 001 - 50 0001 910 kr
50 001 - 100 0002 920 kr
100 001 - 250 0003 830 kr
250 001 - 500 0004 840 kr
500 001 - 750 0005 750 kr
750 001 - 1 000 0009 560 kr
1 000 001 - 1 500 00013 380 kr
1 500 001 - 2 000 00015 170 kr
2 000 001 - 2 500 00017 200 kr
2 500 001 - 3 000 00019 110 kr
3 000 001 - 3 500 00021 010 kr
3 500 001 - 4 000 00022 940 kr
4 000 001 - 5 000 00025 770 kr
5 000 001 - 6 000 00027 650 kr
6 000 001 - 7 000 00030 570 kr
7 000 001 -34 400 kr

Folköl, tobak, e-cigaretter/på­fyll­nings­behållare och receptfria läkemedel

Fast tillsyns-/kontrollavgift

Avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, administration med mera.

Fast tillsyns- och kontrolluppgift för folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel:

Avgiften avser

Avgift

Försäljning/servering av folköl (gäller ej serveringsställen med serveringstillstånd)

1 520 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 210 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

1 260 kr

För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel

1 520 kr

Tobakstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter för tobakstillstånd:

Ansöknings- och anmälningsavgifter för tobakstillstånd:

Avgiften avser

Avgift

Ansökningsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

11 380 kr

Ansökningsavgift tillfällig försäljning

11 380 kr

Ändring av tillstånd vilket medför ett utredningsförfarande till

exempel ändring av bolagsföreträdare

6 900 kr

Årlig tillsynsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

5 900 kr

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-13