Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan eller anmälan och för tillsyn/kontroll. Ansöknings- eller anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om prövningen påbörjats.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Avgifter för alkohol, folköl och receptfria läkemedel beslutades av Kommunfullmäktige 2019-03-28 samt 2020-10-20. Avgifterna indexuppräknas med PKV- prisindex för kommunal verksamhet varje år.

Avgifter för försäljning av tobak och e- cigaretter/påfyllningsbehållare beslutade av Kommunfullmäktige 2018-03-22. Avgifterna indexuppräknas med PKV- prisindex för kommunal verksamhet varje år.

Avgifter för försäljning av tobaksvaror beslutade av Kommunfullmäktige 2019-07-01. Avgifterna indexuppräknas med PKV- prisindex för kommunal verksamhet varje år.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansöknings- och anmälningsavgifter:
Avgiften avserAvgift
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, (allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning)15 450 kr
Anmälan ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mer än 50 %)12 600 kr
Ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mindre än 50 %)6 350 kr 
Ansökan utvidgat tillstånd, serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion, 4 590 kr)9 180 kr
Ansökan utökad serveringstid, (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion, 2 520 kr)5 040 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 sammanhängande dagar10 880 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 sammanhängande dagar för tillståndshavare i kommunen

5 320 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening1 950 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar, maximalt 3 månader sammanhängande period15 450 kr
Anmälan ändring av befintligt tillstånd, (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning etc.)1 040 kr
Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)1 560 kr
Ansökan cateringtillstånd, (avser tillståndshavare)6 300 kr
Ansökan om gemensam serveringsyta, (avser tillståndshavare)9 620 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 1-6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)10 880 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, mer än 6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)15 450 kr
Anmälan provsmakning, (avser tillståndshavare)640 kr
Anmälan kryddning av snaps, (avser tillståndshavare)640 kr
Anmälan rumsservering/minibar, (avser tillståndshavare)640 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap*

620 kr

*Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beviljas för högst 12 tillfällen per år/sökande. Maximalt beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal. Första ansökan 620 kr och resterande ansökningar 210 kr per tillfälle.


Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd

Avgifter täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Avgiften avserAvgift
Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd1 550 kr
Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd1 040 kr
Trafikservering1 040 kr

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Baseras på årsomsättning av alkoholförsäljningAvgift
- 25 000 (endast fast avgift)1 550 kr
25 001 - 50 0001 950 kr
50 001 - 100 0002 970 kr
100 001 - 250 0003 900 kr
250 001 - 500 0004 930 kr
500 001 - 750 0005 850 kr
750 001 - 1 000 0009 730 kr
1 000 001 - 1 500 00013 620 kr
1 500 001 - 2 000 00015 500 kr
2 000 001 - 2 500 00017 510 kr
2 500 001 - 3 000 00019 450 kr
3 000 001 - 3 500 00021 390 kr
3 500 001 - 4 000 00023 350 kr
4 000 001 - 5 000 00026 240 kr
5 000 001 - 6 000 00028 150 kr
6 000 001 - 7 000 00031 120 kr
7 000 001 -35 000 kr

Folköl, tobak, e-cigaretter/på­fyll­nings­behållare och receptfria läkemedel

Fast tillsyns-/kontrollavgift

Avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, administration med mera.

Fast tillsyns- och kontrolluppgift för folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel:

Avgiften avser

Avgift

Försäljning/servering av folköl (gäller ej serveringsställen med serveringstillstånd)

1 550 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 230 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

1 280 kr

För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel

1 550 kr

Tobakstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter för tobakstillstånd:

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk inbetalningen med "tobakstillstånd". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Ansöknings- och anmälningsavgifter för tobakstillstånd:

Avgiften avser

Avgift

Ansökningsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

11 590 kr

Ansökningsavgift tillfällig försäljning

11 590 kr

Ändring av tillstånd vilket medför ett utredningsförfarande till

exempel ändring av bolagsföreträdare

7 025 kr

Årlig tillsynsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

6 010 kr

Sidan uppdaterad 2022-08-09