Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsyn. Ansöknings- eller anmälnings­avgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om prövningen påbörjats.

Från och med 1 juli är försäljning av tobaksprodukter tillståndspliktigt och en avgift för handläggning av ansökan tas ut. Från 1 januari 2020 kommer tillsynsavgift kopplad till försäljningstillståndet tas ut.

Tillsynsavgift tas även ut för försäljning av receptfria läkemedel och folköl.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk talongen med " 9 - 31150 - 907 - 2670". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Avgifter för försäljning av folköl och receptfria läkemedel beslutades av Kommunfullmäktige 2019-03-28. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Avgifter för försäljning av tobak och e- cigaretter/påfyllningsbehållare beslutade av Kommunfullmäktige 2018-03-22. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Avgifter för försäljning av tobaksvaror beslutade av Komunfullmäktige 2019-07-01. Avgifterna indexuppräknas varje år. Tillsynsavgift gäller från 2020-01-01.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Avgiften avserAvgift
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, (allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning)14 530 kr
Anmälan ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mer än 50 %)11 840 kr
Ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mindre än 50 %)5 920 kr
Ansökan utvidgat tillstånd, serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion, 3 335 kr)6 670 kr
Ansökan utökad serveringstid, (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion, 2 370 kr)4 740 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar10 220 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar för tillståndshavare i kommunen

5 000 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening1 830 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar14 530 kr
Anmälan ändring av befintligt tillstånd, (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning etc.)970 kr
Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)1 450 kr
Ansökan cateringtillstånd, (avser tillståndshavare)5 920 kr
Ansökan om gemensam serveringsyta, (avser tillståndshavare)9 040 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 1-6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)10 220 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, mer än 6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)14 530 kr
Anmälan provsmakning, (avser tillståndshavare)600 kr
Anmälan kryddning av snaps, (avser tillståndshavare)600 kr
Anmälan rumsservering/minibar, (avser tillståndshavare)560 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

970 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, 1-5 tillfällen samtidigt (avser tillståndshavare)

400 kr

Tillsynsavgifter

Avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift:
Avgiften avserAvgift
Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd1 450 kr
Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd970 kr
Trafikservering970 kr
Rörlig tillsynsavgift (gäller stadigvarande serveringstillstånd):
Årsomsättning av alkoholförsäljningAvgift
- 25 000 (endast fast avgift)1 830 kr
25 001 - 50 0001 830 kr
50 001 - 100 0002 800 kr
100 001 - 250 0003 660 kr
250 001 - 500 0004 630 kr
500 001 - 750 0005 500 kr
750 001 - 1 000 0009 150 kr
1 000 001 - 1 500 00012 800 kr
1 500 001 - 2 000 00014 530 kr
2 000 001 - 2 500 00016 470 kr
2 500 001 - 3 000 00018 290 kr
3 000 001 - 3 500 00020 120 kr
3 500 001 - 4 000 00021 950 kr
4 000 001 - 5 000 00024 670 kr
5 000 001 - 6 000 00026 470 kr
6 000 001 - 7 000 00029 270 kr
7 000 001 -32 930 kr

Folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

Fast tillsyns-/kontrollavgift:
Avgiften avserAvgift
Försäljning/servering av folköl (gäller ej serveringställen med serveringstillstånd)1 450 kr
Försäljning av tobak1 210 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 155 kr

Försäljning av receptfria läkemedel1 210 kr
För samtidig försäljning av folköl och tobak1 450 kr

För samtidig försäljning av tobak och receptfria läkemedel

1 450 kr

För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel

1 450 kr

För samtidig försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

2 660 kr

För samtidig försäljning av tobak och e-cigaretter/

påfyllningsbehållare

1 390 kr

För samtidig försäljning av tobak, e-cigaretter/ påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

2 540 kr

För samtidig försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel2 770 kr

Tobaksförsäljning - Avgifter från och med
2019-07-01

Avgifter vid försäljning av tobaksvaror enligt (SFS 2018:2088)

Avgiftsslag

Avgift

Ansökningsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

10 900 kr

Ansökningsavgift tillfällig försäljning

10 900 kr

Ändring av tillstånd vilket medför ett utredningsförfarande till

exempel ändring av bolagsföreträdare

6 660 kr

Årlig tillsynsavgift (från och med 2020-01-01)

5 800 kr 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-02