Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan eller anmälan och för tillsyn/kontroll. Ansöknings- eller anmälnings­avgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om prövningen påbörjats.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-30 att:

Östersunds kommun inte tar ut avgift för servering av folköl enligt
alkohollagen under år 2021.
Östersunds kommun inte tar ut tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra
avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen under år 2021.

Observera att för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel kvarstår kravet på att betala tillsynsavgift! Debitering den 1 september 2021 med betalningsfrist om 30 dagar.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Avgifter för alkohol, folköl och receptfria läkemedel beslutades av Kommunfullmäktige 2019-03-28 samt 2020-10-20. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Avgifter för försäljning av tobak och e- cigaretter/påfyllningsbehållare beslutade av Kommunfullmäktige 2018-03-22. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Avgifter för försäljning av tobaksvaror beslutade av Kommunfullmäktige 2019-07-01. Avgifterna indexuppräknas varje år.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansöknings- och anmälningsavgifter:
Avgiften avserAvgift
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, (allmänhet, slutet sällskap, catering till slutna sällskap, provsmakning)15 170 kr
Anmälan ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mer än 50 %)12 370 kr
Ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mindre än 50 %)6 240 kr 
Ansökan utvidgat tillstånd, serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat tillstånd 50% reduktion, 4 500 kr)9 010 kr
Ansökan utökad serveringstid, (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet stadigvarande tillstånd 50% reduktion, 2 475 kr)4 950 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar10 680 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 dagar för tillståndshavare i kommunen

5 220 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en ideell förening1 910 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar15 170 kr
Anmälan ändring av befintligt tillstånd, (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning etc.)1 020 kr
Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)1 530 kr
Ansökan cateringtillstånd, (avser tillståndshavare)6 180 kr
Ansökan om gemensam serveringsyta, (avser tillståndshavare)9 450 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 1-6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)10 680 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, mer än 6 dagar (avser tillverkare och partihandlare)15 170 kr
Anmälan provsmakning, (avser tillståndshavare)630 kr
Anmälan kryddning av snaps, (avser tillståndshavare)630 kr
Anmälan rumsservering/minibar, (avser tillståndshavare)630 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap*

610 kr

*Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beviljas för högst 12 tillfällen per år/sökande. Maximalt beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal. Första ansökan 610 kr och resterande ansökningar 200 kr per tillfälle.


Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd

Avgifter täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Avgiften avserAvgift
Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd1 520 kr
Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd1 020 kr
Trafikservering1 020 kr

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Baseras på årsomsättning av alkoholförsäljningAvgift
- 25 000 (endast fast avgift)1 520 kr
25 001 - 50 0001 910 kr
50 001 - 100 0002 920 kr
100 001 - 250 0003 830 kr
250 001 - 500 0004 840 kr
500 001 - 750 0005 750 kr
750 001 - 1 000 0009 560 kr
1 000 001 - 1 500 00013 380 kr
1 500 001 - 2 000 00015 170 kr
2 000 001 - 2 500 00017 200 kr
2 500 001 - 3 000 00019 110 kr
3 000 001 - 3 500 00021 010 kr
3 500 001 - 4 000 00022 940 kr
4 000 001 - 5 000 00025 770 kr
5 000 001 - 6 000 00027 650 kr
6 000 001 - 7 000 00030 570 kr
7 000 001 -34 400 kr

Folköl, tobak, e-cigaretter/på­fyll­nings­behållare och receptfria läkemedel

Fast tillsyns-/kontrollavgift

Avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, administration med mera.

Fast tillsyns- och kontrolluppgift för folköl, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel:

Avgiften avser

Avgift

Försäljning/servering av folköl (gäller ej serveringsställen med serveringstillstånd)

1 520 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 210 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

1 260 kr

För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel

1 520 kr

Tobakstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter för tobakstillstånd:

Ansöknings- och anmälningsavgifter för tobakstillstånd:

Avgiften avser

Avgift

Ansökningsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

11 380 kr

Ansökningsavgift tillfällig försäljning

11 380 kr

Ändring av tillstånd vilket medför ett utredningsförfarande till

exempel ändring av bolagsföreträdare

6 900 kr

Årlig tillsynsavgift stadigvarande tobaksförsäljning

5 900 kr

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-04