Serveringstider

Enligt Alkohollagen är normaltiden för servering av spritdrycker, vin och starköl mellan klockan 11.00 - 01.00. Kommunen får besluta om andra tider för servering. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

I kommunen medges stadigvarande servering till allmänheten från klockan 11.00 som längst till klockan 03.00 och för uteservering som längst till klockan 24.00. Om det finns risk för olägenheter kan kommunen, efter remiss till Samhällsbyggnad och Polismyndigheten, besluta om annan serveringstid.

Serveringstid vid tillfälliga tillstånd för allmänheten, vid festivaler eller liknande, ska servering vara avslutad senast klockan 03.00. Vid tillfälliga tillstånd för slutna sällskap ska servering normalt vara avslutad senast klockan 02.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-02