Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd för alkoholservering söker du vid större evenemang, exempelvis för serveringstält vid festivaler, tillståndet gäller under någon eller några dagar.

Ansökan

Ansök via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att se vilka andra handlingar som ska bifogas ansökan, se Checklista. Pdf, 353.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kopia på betald avgift ska bifogas ansökan.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar lämnats in och avgiften är betald.

Övriga villkor

  • Sökanden ska ha beviljats tillstånd att använda offentlig plats.
  • Lokalen ska vara en klart avgränsad yta med sittplatser vid bord.
  • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under restaurangliknande former.
  • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
  • Starköl, vin eller annan jäst alkoholdryck får i dessa fall serveras som längst till klockan 03.00
  • Kunskapsprov med godkänt resultat (44 frågor)


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-20