Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd för alkoholservering söker du vid större evenemang, exempelvis för serveringstält vid festivaler, tillståndet gäller under någon eller några dagar.

Ansökan

Ansök via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att se vilka andra handlingar som ska bifogas ansökan, se Checklista.PDF

Kopia på betald avgift ska bifogas ansökan.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar lämnats in och avgiften är betald.

Övriga villkor

  • Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse och polistillstånd enligt ordningslagen.
  • Lokalen ska vara en klart avgränsad yta med sittplatser vid bord.
  • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under restaurangliknande former.
  • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
  • Starköl, vin eller annan jäst alkoholdryck får i dessa fall serveras som längst till klockan 03.00
  • Kunskapsprov med godkänt resultat (44 frågor)


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-05