E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Den 1 juli 2019 kommer ”Lag om tobak och liknande produkter SFS 2018:2088” ersätta Tobakslag och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Dagens regler om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare kommer i stort sätt att överföras till den nya lagen.

Inget tillståndsförfarande införs för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare utan fortsatt gäller att försäljning ska anmälas.

Lag (2017:425) 0m elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som innehåller nikotin ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas.

Försäljaren är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll) och att ansvara för att verksamheten följer ett lämpligt egenkontrollprogram. 

Vilka regler gäller?

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I försäljningslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.

Langning

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte fyllt 18 år.

Automat, distansförsäljning eller liknande

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från automat eller vid distansförsäljning är tillåten om det går att kontrollera mottagarens ålder.

Regler om förpackningen

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration.

Saknas någon av dessa får produkten inte säljas.

Marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Konsumentverket har omedelbar tillsyn när det gäller marknadsföring och sponsring. Frågor gällande dessa bestämmelser ställs till Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Kommunen kan förbjuda dig att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare om du bryter mot bestämmelserna  allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst 6 månader. Kommunen kan också ge dig en varning.

Beslut som en kommun har fattat enligt tobakslagen överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Den som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till underåriga kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Detsamma gäller den som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare utan att först ha anmält handeln till kommunen.

Information om nuvarande lag som gäller till och med 2019-06-30PDF

Den nya "Lag om tobak och liknande produkter" som gäller från och med 2019-07-01länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens sida om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens sida om Lag om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverkets sida Marknadsforing av elektroniska cigaretter och e-cigaretterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-05-28